13,2°C

reklama
reklama
KRUS z rachunku VAT od 1 stycznia 2022 r. fot. Adobe Stock

KRUS z rachunku VAT od 1 stycznia 2022 r.

Napisał  Wrz 14, 2021

Od 1 stycznia 2022 r. rolnicy będą mogli opłacać składki KRUS z rachunku VAT. Umożliwi to pakiet zmian w ramach SLIM VAT 2. W świetle obecnie obowiązujących przepisów możliwość taka przysługuje podatnikom ubezpieczonym w ZUS. Od 1 stycznia 2022 r. to się jednak zmieni. Z rachunku VAT będą mogły być regulowane również należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne rolników, czyli z KRUS.

Wynika to z opublikowanego w dniu 6 września 2021 r. w Dzienniku Ustaw pakietu zmian SLIM VAT 2. Wprowadza go ustawa z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1626).

Dla przypomnienia, rachunek VAT wykorzystywany jest w mechanizmie podzielonej płatności (tzw. split payment) za towar lub usługę i oznacza, że na konto odbiorcy trafia kwota netto z faktury, natomiast należny VAT na oddzielny rachunek. Zapłata w ramach mechanizmu podzielonej płatności może następować jedynie w złotych polskich.

Aktualnie mechanizm podzielonej płatności stosowany jest, jeśli jednorazowa kwota transakcji przekracza 15 000 zł, dokonywany jest na rzecz innych podatników VAT i obejmuje towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy VAT. Split payment obowiązuje od 1 lipca 2018 r.

Do niedawna ze środków zgromadzonych na rachunku VAT możliwe było regulowanie jedynie należności z tytułu podatku VAT, obecnie wachlarz tych płatności jest dużo szerszy. Z rachunku VAT można opłacić: PIT lub CIT, podatek akcyzowy, cło, podatek VAT należny dotyczący WNT paliw silnikowych, składki z tytułu ubezpieczenia społecznego w ZUS, dodatkowe zobowiązania podatkowe oraz odsetki za zwłokę z tytułu wyżej wymienionych podatków, opłat i składek. Od 1 stycznia 2022 r. z rachunku VAT swoje składki opłacą również rolnicy ubezpieczeni w KRUS.

Julianna Makowska-Pąk / Źródło: Ustawa z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe – Dz.U. z 2021 r. poz. 1626

Udostępnij:

Skomentuj