Przesunięte nabory na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” fot. Adobe Stock

Przesunięte nabory na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”

Napisał  Wrz 15, 2021

O miesiąc zostały przesunięte nabory wniosków na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi procedowana jest zmiana rozporządzenia wykonawczego dla poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zmiany dotyczą przede wszystkim:
- zwiększenia limitu pomocy dla rolników prowadzących działalność w zakresie RHD, ze 100 tys. PLN do 200 tys. PLN;
- objęcia wsparciem nowej grupy beneficjentów – wnioski o przyznanie pomocy będą mogły składać duże firmy wytwarzające pasze na bazie surowców niemodyfikowanych genetycznie (bez-GMO) oraz przedsiębiorcy przetwarzający i wprowadzający do obrotu zioła.

Terminy planowanych naborów:
- dla zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego – rozpoczęcie naboru przesunięte z września na październik 2021 r.;
- dla rolników rozpoczynających lub kontynuujących rolniczy handel detaliczny (RHD) oraz rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania – rozpoczęcie naboru przesunięte z października na listopad 2021 r.

W planowanych naborach wnioski o pomoc będą mogli składać wyłącznie:
- przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie wytwarzania pasz na bazie surowców niemodyfikowanych genetycznie (bez GMO) – dotycząca mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw dużych;
- przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie przetwarzania i sprzedaży hurtowej ziół (nowo wprowadzany sektor) – dotycząca mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Przeprowadzenie tych naborów będzie możliwe dzięki zaakceptowaniu przez Komisję Europejską zmian w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020. Najważniejsze z nich to wydłużenie terminu realizacji tego programu o kolejne dwa lata, zwiększenie budżetu o 4,5 mld euro, a także wprowadzenie dwóch zupełnie nowych instrumentów finansowych - „Zarządzanie ryzykiem” oraz „Zarządzanie zasobami wodnymi na gruntach rolnych”.

(rpf) jp / Źródło: ARiMR

Udostępnij:

Skomentuj