fbpx
Ceny skupu produktów rolnych według GUS fotolia

Ceny skupu produktów rolnych według GUS

Napisał  Wrz 21, 2021

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, ceny skupu podstawowych produktów rolnych wzrosły w sierpniu 2021 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 0,3%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (o 18,2%).

Ceny skupu oraz ceny większości produktów rolnych na targowiskach wzrosły w sierpniu 2021 roku w stosunku do lipca bieżącego roku. Niższe ceny odnotowano w przypadku owsa, kukurydzy, ziemniaków i drobiu w skupie, natomiast na targowiskach - ceny pszenicy, żyta i jęczmienia.

W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku w sierpniu 2021 r. zarówno w skupie, jak i na targowiskach ceny wszystkich produktów rolnych były wyższe.

Ceny ważniejszych produktów rolnych w sierpniu 2021 r. przedstawiały się następująco:

pszenica w skupie: 88,08 zł za dt - ceny wzrosły zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 2,8%), jak i w skali roku (o 28,8%). Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 104,16 zł, tj. mniej niż w lipcu br. (o 1,6%), ale więcej niż przed rokiem (o 22,6%).

żyto w skupie: 69,53 zł za dt – cena była wyższa w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 0,5%), jak również z analogicznym okresem ubiegłego roku (o 35,9%). W obrocie targowiskowym cena żyta (75,25 zł za dt) spadła o 1,6% w stosunku do lipca br., była natomiaswyższa o 14,2% w skali roku.

ziemniaki w skupie: 54,40 zł za dt – cena była niższa w skali miesiąca o 29,5%, natomiast wyższa w skali roku o 34,7%. Na targowiskach za 1 dt ziemniaków płacono 157,93 zł, tj. o 53,2% więcej niż w lipcu br. oraz o 28,6% w porównaniu z sierpniem 2020 r.

żywiec wołowy: 7,83 zł za kg – cena wzrosła zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego, jak i w porównaniu z sierpniem 2020 r. – odpowiednio o 5,7% i o 27,5%. Na targowiskach za żywiec wołowy płacono 7,60 zł za kg, tj. o 7,0% więcej niż w lipcu br. i o 11,9% więcej w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

żywiec wieprzowy w skupie: 5,16 zł za kg – cena była wyższa w porównaniu z poprzednim miesiącem - o 1,3%, a w skali roku - o 2,7%. Na targowiskach za 1 kg tego żywca płacono 6,60 zł, tj. o 5,1% więcej niż lipcu br. i o 17,9% więcej niż przed rokiem.

drób rzeźny: 4,45 zł za kg – cena spadła w stosunku do poprzedniego miesiąca (o 3,6%), ale była wyższa niż w sierpniu 2020 r. (o 25,6%).

mleko w skupie: za 1 hl płacono 150,52 zł, tj. o 0,7% więcej niż w lipcu br. i o 13,0% więcej niż przed rokiem.

(rpf) jp / Źródło: GUS

Udostępnij:

Skomentuj