fbpx

ASF – pomoc na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu nie dla rolników utrzymujących trzodę w systemie ekstensywnym?

Napisał  Wrz 22, 2021

Obecne przepisy dotyczące pomocy na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanej przez ze sprzedaży świń są tak skonstruowane, że nie wszyscy rolnicy utrzymujący trzodę mogą skorzystać ze wsparcia. – To krzywdzące i niesprawiedliwe – stwierdza łódzki samorząd rolniczy i apeluje o zmiany.

Łódzki samorząd rolniczy zauważa, że obecne przepisy nie przewidują pomocy na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanej przez producenta świń ze sprzedaży świń utrzymywanych w systemie ekstensywnym i apeluje o zmianę przepisów. O wyżej wspomnianą pomoc nie mogą bowiem ubiegać się rolnicy, którzy zmniejszyli produkcję lub utrzymują trzodę w tuczu raz lub dwa razy w roku w celu zagospodarowania własnych zbóż, a trafili ze sprzedażą w czasie, w którym zostały wprowadzone ograniczenia co do sprzedaży w związku z wprowadzeniem stref czerwonych.

Oto przykład obrazujący problem takich rolników: Rolnik prowadzi hodowlę na zasadzie „pusto pełno” i w związku z tym zdarzają się kwartały, w których sprzedaż nie występuje. W okresie 3 lat stanowiących podstawę do wyliczeń strat poniesionych w III kwartale roku 2021, sprzedaż miała miejsce w roku 2019 i 2020, natomiast w roku 2018 ostatnia sprzedaż została dokonana do końca II kwartału, a kolejna rozpoczęta z początkiem IV kwartału. Gdyby przyjąć za okres bazowy czas 5-ciu lat, sprzedaż w III kwartale nie miała miejsca aż dwukrotnie. To jeszcze bardziej niekorzystnie wpływa na wyliczenie kwoty wyrównania dla rolnika. Rolnik poniósł stratę w odniesieniu do ceny wolnorynkowej w wysokości 21,5 tys. zł. Kwota ta znacznie odbiega od faktycznie poniesionych strat, które w rzeczywistości kształtowały się na poziomie 88 312,50 zł (112,50x785).

– Wobec tego obowiązkowe dzielenie sprzedaży przez 3, niezależnie czy sprzedaż miała miejsce w każdym z okresów bazowych, a nie przez liczbę kwartałów, w których sprzedaż faktycznie miała miejsce, jest wysoce krzywdzące i niesprawiedliwe – podkreśla samorząd i dodaje, że należałoby wyliczyć różnicę do sztuki, pomiędzy średnią ceną osiągniętą w danym kwartale poprzednich 3 lat a ceną uzyskaną przez rolnika w kwartale, za który składany jest wniosek o pomoc.Wówczas na przytoczonym przykładzie dane kształtowałyby się następująco: 673,98 – 566,10 = 107,88. Dla przykładowego rolnika pomoc wyniosłaby 107,88 x 785 = 84 685,80. – Taki sposób jest logiczny, przejrzysty, a co najważniejsze, lepiej odzwierciedla poziom poniesionych strat – podsumowuje łódzki samorząd rolniczy i apeluje do KRIR o podjęcie interwencji w resorcie rolnictwa w sprawie zmiany przepisów tak, aby z pomocy mogła skorzystać większa ilość rolników utrzymująca trzodę chlewną.

(rpf) jp / Źródło: IRWŁ

Udostępnij:

Skomentuj