fbpx
Wydrukuj tę stronę

Przypominamy: Narodowy Spis Powszechny zbliża się do końca!

Napisał  Wrz 27, 2021

Tylko do 30 września będzie można się spisać w spisie powszechnym. Spis jest obowiązkowy, a pozyskane dane niezwykle istotne dla zaplanowania dalszych działań między innymi w zakresie oświaty, ochrony zdrowia czy polityki żywnościowej.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rozpoczął się 1 kwietnia i zakończy się 30 września. Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy będzie obowiązkowy. Wyniki spisu są niezwykle istotne, wykorzystywane do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno-ściekowej. Informacje statystyczne pozyskane w ramach spisu ludności używane są również do sporządzania wniosków, studiów wykonalności projektów, tworzenia biznesplanów, wykorzystywanych przez przedsiębiorców oraz beneficjentów funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Kto musi się spisać? Obowiązkiem spisowym są objęte: osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania oraz mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Jak można się spisać? Tegoroczny Narodowy Spis Powszechny realizowany jest głównie przez Internet za pomocą formularza spisowego, a metodami uzupełniającymi są: spis telefoniczny lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza spisowego. W razie jakichkolwiek pytań została uruchomiona specjalna infolinia dedykowana spisowi - 22 279 99 99.

Czy muszę się spisać? Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Osoba, która odmówi udziału w spisie, albo nie dokona samospisu, zgodnie z art. 57 ustawy o statystyce publicznej, podlega karze grzywny.

(rpf) jp / Źródło: spis.gov.pl

Udostępnij: