wędzona kiełbasa surowa wisząca na belce w wędzarni fot. Adobe Stock

Wkrótce nabór wniosków na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie i sprzedaż produktów rolnych”

Napisał  Paź 02, 2021

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podała informację o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego PROW 2014-2020. Nabór wniosków rozpocznie się 31 października 2021 r.

Spis treści :

1. Nabór

2. Zakres pomocy

3. Kolejność udzielania

Nabór będzie dotyczył sektorów wytwarzania pasz na bazie surowców niemodyfikowanych genetycznie (bez GMO) oraz przetwarzania i sprzedaży hurtowej ziół.

Naborem zostanie objęty zakres działalności zgodnie z podanymi poniżej numerami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) wraz z uszczegółowieniem:
- 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw - w zakresie przetwarzania ziół;
- 10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych - w zakresie przetwarzania ziół;
- 10.83.Z Przetwórstwo herbaty i kawy – w zakresie produkcji herbat ziołowych lub herbat ziołowych z dodatkiem owoców i innych roślin;
- 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich - w zakresie wytwarzania pasz na bazie surowców niemodyfikowanych genetycznie (bez GMO) - dotyczy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz przedsiębiorstw dużych;
- 46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt - w zakresie sprzedaży hurtowej ziół.

Zakres pomocy związany jest przede wszystkim z ustaleniem tzw. linii demarkacyjnych pomiędzy PROW 2014-2020 a Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w zakresie wsparcia sektora przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, tak aby nie tworzyć w tym samym czasie konkurencyjnych programów pomocowych o analogicznym zakresie dofinansowania.

Obecnie trwają intensywne przygotowania do wdrożenia KPO, w którym w ramach Inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”, zaplanowano wsparcie przetwórstwa produktów rolnych i rybnych oraz ich zbytu. Po oficjalnej akceptacji KPO przez Komisję Europejską możliwe będzie przeprowadzenie pierwszego naboru wniosków dla sektora spożywczego, co najprawdopodobniej nastąpi w I połowie 2022 r.

Pomoc udzielana jest według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji. Prezes ARiMR, nie później niż w terminie 90 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR, informację o kolejności przysługiwania pomocy.

(rpf) jp / Źródło: ARiMR

 

Udostępnij:

Skomentuj