fbpx
Wydrukuj tę stronę
Dlaczego ARiMR odrzuca wnioski rolników o wyrównanie kwoty obniżonego dochodu fot. Adobe Stock

Dlaczego ARiMR odrzuca wnioski rolników o wyrównanie kwoty obniżonego dochodu

Napisał  Paź 01, 2021

Napływają sygnały od producentów świń ze stref ASF o odrzucaniu przez ARiMR wniosków o pomoc na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu. Agencja odrzuca wnioski rolników twierdząc, iż znajdują się oni w strefie niebieskiej.

To wina niejasnych przepisów, które nie uwzględniają pomocy dla producentów ze strefy niebieskiej – uważa Wielkopolska Izba Rolnicza i interweniuje w tej sprawie do ministra rolnictwa Grzegorza Pudy. Zdaniem WIR pomoc z programu wyrównania kwoty obniżonego dochodu powinna obejmować producentów trzody chlewnej ze wszystkich stref.

Problem dotyczy następującego zapisu, który, według Izby, jest niezrozumiały i zbyt skomplikowany: „Pomoc udzielaną na podstawie § 13zl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. może otrzymać producent świń: który utrzymuje lub utrzymywał świnie w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na obszarze: wymienionym w części II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE”.

– Naszym zdaniem do wyżej wymienionego rozporządzenia należy włączyć zapis, aby ze wsparcia w ramach pomocy na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu dla producentów świń mogli skorzystać producenci, którzy utrzymują lub utrzymali świnie w siedzibie stada, położonej w strefie niebieskiej – uważa WIR, który wystosował już wniosek w tej sprawie do ministra rolnictwa. Umożliwienie producentom trzody ze wszystkich stref ASF skorzystanie z pomocy w ramach programu stanowiłoby dla nich dodatkowe wsparcie. Obecnie producenci i hodowcy świń znajdują się w tragicznej sytuacji ekonomicznej. ASF zatacza coraz to szersze kręgi na mapie Polski – na dzień dzisiejszy potwierdzonych jest 106 ognisk, a producenci żyją w obawie i strachu, ponieważ nie wiedzą kiedy ASF zaatakuje ich gospodarstwo.

(rpf) jp / Źródło: WIR

Udostępnij: