Jakie są maksymalne sumy ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt w 2021 r.

Napisał  Paź 06, 2021

W budżecie Państwa zwiększona została do 900 mln zł kwota dopłat do składek ubezpieczeniowych przeznaczona na rok 2021. Zatem wszyscy chętni rolnicy mogą się ubezpieczyć. Na jaką maksymalną sumę można ubezpieczyć uprawy i zwierzęta?

Właśnie ruszyła jesienna kampania sprzedaży ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dopłatą. Przypominamy, że zgodnie z art. 10c ustawy o ubezpieczeniu upraw rolnik, który uzyskał płatności bezpośrednie w ramach systemu wsparcia bezpośredniego, ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia obowiązkowego upraw od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne.

Dalej przepisy wskazują, że obowiązek ubezpieczenia uważa się za spełniony, jeżeli od lipca roku następującego po roku, za który rolnik uzyskał płatności bezpośrednie, w okresie 12 miesięcy ochroną ubezpieczeniową objęte jest co najmniej 50% powierzchni upraw od co najmniej jednego z wyżej wymienionych ryzyk.

Dopłaty do składki z tytułu ubezpieczeń w rolnictwie w roku 2021 wynoszą:
- upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych – wynosi 65% składki do 1 ha uprawy; w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia zawierającej pakiet rodzajów ryzyka i określenia przez zakład ubezpieczeń stawki taryfowej nieprzekraczających 9% sumy ubezpieczenia.

W przypadku upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V i VI powyższa stawka taryfowa będzie mogła zostać określona w wyższej wysokości, czyli odpowiednio 15% sumy ubezpieczenia tych upraw. Po przekroczeniu stawek dopłata będzie proporcjonalnie pomniejszana.

- bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń – wynosi 65% składki do 1 sztuki; w przypadku określenia przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych ubezpieczenia od łącznego ubezpieczenia zwierząt nieprzekraczających 0,5% sumy ubezpieczenia.

Maksymalne sumy ubezpieczenia 1 ha upraw rolnych

Uprawy

Max stawka 2019 [zł]

Max stawka 2020 [zł]

Max stawka 2021 [zł]

Zboża

13 200

13 200

15 377

Kukurydza

8 470

8 470

8 137

Rzepak i rzepik

10 200

10 200

10 200

Chmiel

61 650

61 650

54 682

Tytoń

28 710

31 580

33 058

Warzywa gruntowe

171 650

171 650

210 159

Drzewa i krzewy owocowe

119 620

132 200

107 200

Truskawki

62 050

62 050

42 245

Ziemniaki

20 000

46 180

43 500

Buraki cukrowe

9 000

9 040

10 098

Rośliny strączkowe

14 000

14 000

12 639

 

Maksymalne sumy ubezpieczenia dla 1 sztuki zwierzęcia

Zwierzęta

Max stawka 2019 [zł]

Max stawka 2020 [zł]

Max stawka 2021 [zł]

Bydło

9 800

9 800

8 932

Konie

11 280

12 300

11 160

Owce

700

700

705

Kozy

700

700

700

Świnie

1 560

1 560

1791

Kury, perlice, przepiórki

53

53

53

Kaczki

65

65

65

Gęsi

250

250

250

Indyki

129

129

145

Strusie

1330

1330

1045

 (rpf) jp / Źródło: MRiRW / WIR

Udostępnij:

Skomentuj