fbpx
MRiRW: Elewarr nie może regulować cen rynkowych fot. Paweł Pąk

MRiRW: Elewarr nie może regulować cen rynkowych

Napisał  Paź 15, 2021

Celem działalności spółki Elewarr jest skup i sprzedaż zboża z gwarancją dochowania warunków umowy. Spółka nie może regulować cen rynkowych – odpowiedział resort rolnictwa na wniosek izb rolniczych w sprawie możliwości kształtowania cen zbóż przez Elewarr.

Jak czytamy w odpowiedzi MRiRW, ceny zbóż w Polsce są ściśle powiązane z cenami ziarna na rynkach światowych, sytuacją w innych sektorach m.in. trzody chlewnej oraz kursami walutowymi. Ważnym czynnikiem kształtującym ceny ziarna w Polsce jest rosnący w ostatnich latach poziom jego eksportu.

W 2020 r. oraz w roku bieżącym ceny zbóż są rekordowo wysokie. Powodem wzrostu cen był m.in. znaczny światowy popyt na ziarno wynikający z niepewności na rynku w obliczu pandemii COVID-19, słabszy kurs złotego oraz sytuacja na rynkach głównych eksporterów zbóż na świecie.

Średnia cena pszenicy konsumpcyjnej w 2020 roku wyniosła 782 zł/t i była o niemal 4% wyższa od średniej ceny pszenicy konsumpcyjnej w roku 2019. Pszenica paszowa kosztowała średnio w 2020 roku 789 zł/t i była o 5,3% droższa niż w roku 2019.

W pierwszym tygodniu września br. cena pszenicy konsumpcyjnej wyniosła 1 009 zł/t, tj. o 40% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Cena pszenicy paszowej wyniosła 956 zł/t i była o 33 % wyższa od ceny ubiegłorocznej. Cena żyta konsumpcyjnego wyniosła 782 zł/t i była aż 57% wyższa od ceny ubiegłorocznej. Wyższe ceny zbóż wpływają korzystnie na dochodowość produkcji w tym sektorze.

Według resortu rolnictwa na kierunki zmian cen na rynku krajowym w kolejnych tygodniach będą miały wpływ zmiany cen ziarna na rynkach zagranicznych (szczególnie w UE). Dodatkowo na ceny w Polsce ma wpływ kurs złotego do innych walut.

Odnosząc się do kwestii regulowania cen przez Elewarr Sp. z o.o. MRiRW poinformowało, że celem działalności Spółki jest m.in. skup i sprzedaż zboża z gwarancją dochowania warunków umowy. Spółka nie może regulować cen rynkowych. Rynki rolne regulowane są przez unijne przepisy wspólnej organizacji rynków rolnych. Zgodnie z polityką UE ceny kształtowane są swobodnie poprzez popyt i podaż na wolnym rynku.

Na mocy art. 101 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, niezgodne ze wspólnym, unijnym rynkiem są wszelkie porozumienia i uzgodnienia, które mogłyby wpływać na handel między państwami członkowskimi, m.in. polegające na ustalaniu cen zakupu lub sprzedaży albo innych warunków transakcji. Dlatego też państwa członkowskie UE, w tym Polska, nie mogą przyjmować przepisów, które groziłyby zakłóceniem konkurencji wewnątrz unijnego rynku, w tym dotyczące wprowadzania cen. Rolnicy mogą natomiast korzystać na zasadach ogólnych z powszechnych instrumentów wsparcia dostępnych w Polsce m.in. w ramach systemu płatności bezpośrednich, tj. z: jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie, oraz - po spełnieniu dodatkowych warunków - płatności dodatkowej i płatności dla młodych rolników.

Podsumowując, resort rolnictwa zaznaczył, że zmiany, które zaszły w gospodarce w ostatnich dwóch dekadach zmieniły strukturę i zakres funkcjonowania Spółki Elewarr. Obecnie jest to jedna z wiodących firm w branży przechowywania zbóż oraz znaczący podmiot funkcjonujący na rynku skupu i sprzedaży płodów rolnych, będący rzetelnym partnerem biznesowym dla producentów rolnych. Spółka uzyskuje również przychody ze sprzedaży nawozów sztucznych, materiału siewnego, środków ochrony roślin.

(rpf) jp / Źródło: KRIR

Udostępnij:

Skomentuj