fbpx

Co z ponownym uruchomieniem naboru wniosków o wsparcie na bioasekurację

Napisał  Paź 20, 2021

Tegoroczny nabór wniosków na dofinansowanie bioasekuracji zakończył się 27 sierpnia. Resort rolnictwa analizuje możliwość ponownego uruchomienia naboru i informuje, że aktualnie rolnicy mogą składać wnioski o dofinansowanie bioasekuracji w ramach poddziałania 5.1.

O uruchomienie ponownego naboru wniosków na bioasekurację apelowała do ministra rolnictwa Krajowa Rada Izb Rolniczych. W odpowiedzi resort rolnictwa wyjaśnił, że w trakcie tegorocznego naboru o dofinansowanie bioasekuracji, który trwał od 6 do 27 sierpnia rolnicy złożyli 3 940 wniosków na kwotę 16,9 mln zł. W planie finansowym Agencji na dofinansowanie zostały zarezerwowane środki w wysokości 15 mln zł. i ramach ewentualnych oszczędności, w pierwszej kolejności zostaną zrealizowane wnioski złożone ponad limit środków w planie finansowym w ramach tej pomocy. Ponowne uruchomienie programu ma być analizowane z uwzględnieniem możliwości finansowych Agencji oraz dostępnego limitu pomocy de minimis w rolnictwie.

Jednocześnie resort rolnictwa poinformował, iż w ramach poddziałania 5.1. „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof objętego PROW 2014–2020, rolnicy prowadzący chów lub hodowlę świń mogą ubiegać się o przyznanie pomocy na inwestycje i urządzenia służce bioasekuracji. Maksymalna kwota wsparcia dla beneficjenta wynosi 100 000 zł. Pomoc stanowi refundację do 80% kosztów kwalifikowanych operacji lub standardowych stawek jednostkowych.

Zgodnie z PROW 2014–2020 o pomoc może ubiegać się rolnik, jeżeli jest posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości, na której prowadzi chów lub hodowlę świń - co najmniej 50 sztuk świń lub rolnik wypełniający zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne w zakresie pakietu 7 - Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie, wariant 7.4. „Zachowanie lokalnych ras świń”, Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego.

Zakres kosztów kwalifikowanych obejmuje:
- wykonanie ogrodzenia chlewni wraz z terenem koniecznym do realizacji obsługi świń, w tym miejsca, w których składuje się paszę, ściółkę oraz sprzęt do obsługi świń,
- utworzenie lub zmodernizowanie zadaszonej niecki dezynfekcyjnej,
- zakup urządzeń do dezynfekcji,
- wykonanie inwestycji umożliwiających utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach,
- przebudowę lub remont pomieszczenia w chlewni lub w budynku gospodarskim funkcjonalnie powiązanym z chlewnią, tak aby w ich wyniku, w tym pomieszczeniu, było możliwe zdezynfekowanie się osób, które zajmują się obsługą świń,
- budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy dla świń, w przypadku chowu lub hodowli świń na ściółce o pojemności dostosowanej do liczby świń w gospodarstwie i zapotrzebowania tych świń na słomę,
- zakup i posadowienie silosu na paszę gotową do bezpośredniego spożycia przez świnie, o pojemności dostosowanej do liczby świń w gospodarstwie i zapotrzebowania tych świń na paszę.

W przypadku inwestycji dotyczących wykonania ogrodzenia, określone zostały standardowe stawki jednostkowe za wykonanie ogrodzenia, które wynoszą:
1) 1 metra bieżącego ogrodzenia – 230 zł;
2) bramy – 2100 zł;
3) furtki – 710 zł.
Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 28 września do 26 listopada 2021 r.

(rpf) jp / Źródło: KRIR

Udostępnij:

Skomentuj