fbpx
Ziemniaki sortowane przez maszynę sortującą w przechowalni fot. Adobe Stock

GUS: Ceny skupu produktów rolnych we wrześniu

Napisał  Paź 20, 2021

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, ceny skupu podstawowych produktów rolnych wzrosły we wrześniu 2021 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 0,8%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (o 15,3%).

Ceny skupu i ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach. We wrześniu 2021 r. w porównaniu z sierpniem br. wzrosły ceny skupu oraz ceny na targowiskach większości produktów rolnych. Niższe były ceny kukurydzy i drobiu w skupie oraz ziemniaków i żywca wieprzowego na obu rynkach.

W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku we wrześniu 2021 r. zarówno w skupie, jak i na targowiskach ceny produktów rolnych były wyższe z wyjątkiem cen żywca wieprzowego w skupie.

Ceny produktów rolnych we wrześniu 2021 r.:

- pszenica w skupie (97,74 zł za dt) – cena wzrosła zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 11,0%), jak i w skali roku (o 36,9%). Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 108,19 zł, tj. o 3,9% więcej niż w sierpniu br. i o 27,5% więcej niż przed rokiem.

- żyto - cena w skupie wyniosła 76,97 zł za dt i była wyższa w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 10,7%), jak również z analogicznym okresem ubiegłego roku (o 36,9%). W obrocie targowiskowym cena żyta (81,96 zł za dt) wzrosła o 8,9% w stosunku do sierpnia br. i o 23,7% w skali roku.

- ziemniaki - cena w skupie obniżyła się do 35,20 zł za dt i była niższa w skali miesiąca o 35,3%, natomiast wyższa w skali roku o 8,4%. Na targowiskach za 1 dt ziemniaków płacono 146,34 zł, tj. o 7,3% mniej niż w sierpniu br., ale o 31,4% więcej w porównaniu z wrześniem 2020 r.

- żywiec wołowy - 8,10 zł za kg, cena wzrosła zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego, jak i w porównaniu z wrześniem 2020 r. – odpowiednio o 3,4% i o 26,6%. Na targowiskach za żywiec wołowy płacono 7,63 zł za kg, tj. o 0,4% więcej niż w sierpniu br. i o 7,8% więcej w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

- żywiec wieprzowy - cena w skupie wyniosła 4,53 zł za kg i była niższa w porównaniu z poprzednim miesiącem - o 12,3%, a w skali roku - o 4,5%. Na targowiskach za 1 kg tego żywca płacono 6,25 zł, tj. o 5,3% mniej niż sierpniu br., ale o 12,6% więcej niż przed rokiem.

- drób rzeźny - 4,31 zł za kg, cena spadła w stosunku do poprzedniego miesiąca (o 3,3%), jednak była wyższa niż we wrześniu 2020 r. (o 22,8%).

- mleko - za 1 hl płacono w skupie 155,71 zł, tj. o 3,4% więcej niż w sierpniu br. i o 12,7% więcej niż przed rokiem.

(rpf) jp / Źródło: GUS

Udostępnij: