fbpx
Deklaracje dotyczące przychodów i kosztów związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków fot. Adobe Stock

Deklaracje dotyczące przychodów i kosztów związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Napisał  Paź 25, 2021

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy informuje o możliwości wypełnienia deklaracji producentów drobiu dotyczącej przychodów i kosztów w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

W związku z trudną sytuacją na rynku mięsa drobiowego związaną z wystąpieniem grypy ptaków, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął prace dotyczące sporządzenia wniosku Rzeczypospolitej Polskiej do Komisji Europejskiej, w sprawie zastosowania nadzwyczajnych środków wsparcia dla sektora drobiarskiego w Polsce z tytułu wystąpienia grypy H5N8 u drobiu na przełomie roku 2019 i 2020 jak również 2020 i 2021.

Wiosek powinien zawierać precyzyjne oszacowanie strat gospodarstw utrzymujących drób, prowadzących działalność nadzorowaną, położonych w obszarach zapowietrzonych i zagrożonych, ustanowionych po wystąpieniu ognisk grupy ptaków. W następstwie złożenia tego wniosku przez kraj członkowski, Komisja Europejska w drodze rozporządzenia ustanawia nadzwyczajne środki wsparcia dla sektora w tym państwie.

Rozporządzenie Komisji Europejskiej stanowi podstawę do przygotowania krajowego prawodawstwa mającego na celu wdrożenie tych środków na poziomie krajowym. Na podstawie sporządzonego szacunku będą możliwe w przyszłości wypłaty rekompensat dla poszkodowanych producentów.

Źródło: IERiGŻ / WIR

Udostępnij:

Skomentuj