fbpx
Ruszają zintensyfikowane polowania na dziki. PZŁ wprowadza nową strategię fot. Adobe Stock

Ruszają zintensyfikowane polowania na dziki. PZŁ wprowadza nową strategię

Napisał  Paź 30, 2021

Spełniamy postulaty rolników o rozrzedzenie populacji dzików w celu skuteczniejszego zwalczania wirusa ASF – informuje Polski Związek Łowiecki i zapowiada akcję zintensyfikowania odstrzału i poszukiwań martwych dzików począwszy od 1 listopada 2021 r. Oby nowa strategia okazała się kolejnym krokiem do realizacji tych postulatów, a nie tylko wizerunkowym w kontekście zarzutów kierowanych w kierunku myśliwych.

Polski Związek Łowiecki opracował strategię walki z wirusem afrykańskiego pomoru świń pod nazwą „Ogólnokrajowy skoordynowany odstrzał dzików połączony z poszukiwaniem padłych dzików lub ich szczątków w ramach polowań zbiorowych”. Akcja ma ruszyć od 1 listopada 2021 r. i potrwać do 31 stycznia 2022 r.

W ramach akcji w każdym obwodzie łowieckim mają odbyć się co najmniej dwa polowania zbiorowe, w trakcie których zarządcy i dzierżawcy obwodów łowieckich będą prowadzić odstrzał dzików. W przypadku polowań zbiorowych na zwierzynę drobną zarządcy lub dzierżawcy zobowiązani są powiększyć plan polowań o możliwość polowania na czarnego zwierza. Nakłada się jednocześnie podczas tego typu łowów na nagankę i podkładaczy z psami obowiązek monitorowania opolowywanego obszaru pod kątem odnajdywania padłych dzików lub ich szczątków. W przypadku ich odnalezienia należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie prowadzącego polowanie, który zobowiązany jest do natychmiastowego przekazania informacji do właściwego miejscowego powiatowego lekarza weterynarii oraz po zakończeniu polowania przygotowania raportu o przebiegu odstrzału dzików i poszukiwania padłych dzików lub ich szczątków.

Jak informuje PZŁ, aby usprawnić proces raportowania, łowczy okręgowy w każdym powiecie wyznaczy osobę odpowiedzialną za zbieranie danych dotyczących skoordynowanych odstrzałów dzików połączonych z poszukiwaniem dzików lub ich szczątków w ramach wszystkich odbywających się w danym powiecie polowań zbiorowych.

Ponadto w ramach zwiększenia realizacji przedsięwzięcia, a także ułatwienia procedur związanych z odstrzałem dzików, Zarząd Główny PZŁ podejmie działania:
– włączenia do realizacji przedsięwzięcia PGL LP,
– zabezpieczenia przez policję odbywających się polowań zbiorowych, w trakcie których odbywają się skoordynowane odstrzały dzików połączone z poszukiwaniem padłych dzików lub ich szczątków,
– zapewnienia dostępności służb weterynaryjnych w weekendy,
– wprowadzenia jednakowych przepisów co do odbywania polowań zbiorowych na terenie całego kraju,
– zdjęcia zakazów wykonywania polowań zbiorowych wydanych przez powiatowych lekarzy weterynarii,
– porozumienia co do relokacji chłodni do przechowywania tusz dzików z terenów o mniejszym zapotrzebowaniu na chłodnie na tereny o największym zapotrzebowaniu,
– możliwości zaangażowania Agencji Rezerw Strategicznych w celu przekazania środków do bioasekuracji z przeznaczeniem dla kół łowieckich,
– ujednolicenia i uproszczenia dokumentów związanych z odstrzałem dzików sanitarnych,
– uśrednienia wypłat (500 zł) za tuszę odstrzelonych dzików niezależnie od wagi, płci i wieku oraz rodzaju odstrzału,
– zmiany proporcji wypłat za tusze odstrzelonych dzików w proporcji 50% dzierżawca lub zarządca, 50% myśliwy dokonujący odstrzału.

Minister rolnictwa Henryk Kowalczyk powołał członka Naczelnej Rady Łowieckiej Rafała Malca na swego pełnomocnika do spraw zwalczania afrykańskiego pomoru świń w populacji dzików. Do zadań pełnomocnika należeć będzie m.in. opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie zwalczania lub ograniczania rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń, ze szczególnym uwzględnieniem populacji dzików oraz analiza funkcjonowania przepisów w zakresie zwalczania lub ograniczania rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń, ze szczególnym uwzględnieniem populacji dzików.

Rafał Malec zajmie się również zarządzaniem populacją dzików związaną z zapobieganiem, kontrolą i zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń, a także nowoczesnymi metodami inwentaryzacji populacji zwierząt wolno żyjących, ze szczególnym uwzględnieniem populacji dzików. Do zadań pełnomocnika należeć będzie również współpraca z Polskim Związkiem Łowieckim oraz organizacjami zrzeszającymi rolników i hodowców zwierząt.

Organizacje rolnicze od początku wystąpienia afrykańskiego pomoru świń w Polsce apelują o jak najszybszą redukcję populacji dzików na terenie naszego kraju. Wydaje się, że działania PZŁ są kolejnym krokiem do realizacji tych postulatów, oby nie tylko wizerunkowym w kontekście zarzutów kierowanych w kierunku myśliwych i kolejnej propozycji zmian Prawa łowieckiego oraz likwidacji PZŁ głoszonej przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych.

Źródło: PZŁ / WIR

Udostępnij:

Skomentuj