fbpx

Czy inwestycja w panele fotowoltaiczne będzie opłacalna po zmianach w ustawie?

Napisał  Lis 08, 2021

- Zaproponowany system jest niekorzystny dla prosumentów ze względu na dużą różnicę cen energii na rynku a stawek proponowanych przez operatora. Stanowi to zagrożenie dla wyhamowania inwestycji gospodarstw domowych w instalacje odnawialnych źródeł energii, ze względu na wydłużony czas zwrotu inwestycji – ostrzega Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Ustawa zakłada wprowadzenie tak zwanego net-billingu, według którego rozliczanie energii wprowadzanej do sieci przez prosumenta ze sprzedawcą wybranym lub zobowiązanym do odbioru według jej wartości rynkowej.

4 listopada 2021 r. Prezes KRIR W. Szmulewicz zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów M. Morawieckiego w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, wyrażam sprzeciw przeciwko zaproponowanym zmianom w systemie rozliczania prosumentów ze sprzedawcą energii elektrycznej.

Podstawą dla rozliczania będzie depozyt prosumencki, czyli konto prosumenckie prowadzone przez sprzedawcę energii, które będzie zasilane wartością energii elektrycznej. Za energię elektryczną pobraną z sieci prosument będzie płacił według stawek operatora.

Zaproponowany system jest niekorzystny dla prosumentów ze względu na dużą różnicę cen energii na rynku a stawek proponowanych przez operatora. Stanowi to zagrożenie dla wyhamowania inwestycji gospodarstw domowych w instalacje odnawialnych źródeł energii, ze względu na wydłużony czas zwrotu inwestycji.

- wnioskujemy, aby cena energii wprowadzana przez prosumenta do sieci nie była niższa niż 25% ceny energii sprzedawanej przez operatora sieci. W powyższej sprawie zwrócnono się również do Marszałka Senatu RP T. Grodzkiego oraz Wicepremiera H. Kowalczyka - ministra rolnictwa i rozwoju wsi – informuje Krajowa Rada Izb Rolniczych.

(rpf) Julianna Makowska / Źródło: KRIR

Udostępnij:

Skomentuj