fbpx
Dramat producentów ziemniaków skrobiowych fot. Adobe Stock

Dramat producentów ziemniaków skrobiowych

Napisał  Lis 19, 2021

Niskie ceny i bardzo duża podaż, do tego mokra jesień, powodują, że rolnicy którzy zajmują się uprawą ziemniaków skrobiowych znaleźli się w trudnej sytuacji.

- Jednym z powodów niskich cen ziemniaków skrobiowych w bieżącym sezonie jest również wybuch pandemii COVID-19. Zakłady przemysłu skrobiowego w Polsce mają jeszcze zapasy niesprzedanego towaru wyprodukowanego w ubiegłym sezonie. Podobna sytuacja ma miejsce w całej Europie – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w odpowiedzi na wniosek przesłany przez Krajową Radę Izb Rolniczych 28 października 2021 r. w sprawie niskich cen proponowanych rolnikom przez zakłady produkujące skrobię ziemniaczaną.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i rozwoju Wsi Ryszard Bartosik poinformował, że w bieżącym sezonie ceny otrzymywane za ziemniaki skrobiowe są zbliżone do poziomu cen w sezonie 2020/2021, tj. ok. 0,30 zł/kg, jednak o ok. 10 % niższe niż w sezonie 2019/2020.

Ponadto w bieżącym sezonie, ze względu na dużą ilość opadów, ziemniaki szybko się psują i nie mogą być dłużej przechowywane, stąd duża ich podaż do przetwórstwa. Sytuacja ta powoduje, że zakłady skrobiowe posiadają dużo towaru i nie muszą zachęcać rolników do dostarczania im ziemniaków.

Jednocześnie ceny ziemniaków jadalnych w hurcie są znacząco wyższe od cen ziemniaków skrobiowych (ok. 0,60 zł/kg), co dodatkowo może powodować niezadowolenie ich producentów.

Należy także pamiętać, że plantatorzy ziemniaków skrobiowych, którzy posiadają umowy kontraktacji, otrzymują płatność związaną z produkcją. Stawka tej płatności za rok 2021 r. wynosi 1210,32 zł/ha, tj. o 82,08 zł więcej niż za rok 2020.

Rzyszard Bartosik zapewnił, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na bieżąco monitoruje rynek ziemniaków w kraju, a w przypadku ryzyka wystąpienia sytuacji kryzysowej na tym rynku będzie podejmować odpowiednie działania.

(rpf) Paweł Pąk / Źródło: KRIR

Udostępnij: