fbpx
1/3

Masz las? Złóż wniosek o dofinansowanie z PROW

Napisał  Lis 22, 2021

Obszary leśne i ich utrzymanie w dobrej kondycji to obecnie jeden z kluczowych elementów w walce o przetrwanie naszej planety i gatunku ludzkiego. Znaczna część lasów w Polsce jest położona na terenach wiejskich.

Z danych statystycznych wynika, że Polska znajduje się w ścisłej czołówce w Europie pod względem powierzchni lasów. Jest to ponad 9,2 mln ha, co oznacza, że zalesionych jest 29,6% powierzchni kraju. W zdecydowanej większości są to lasy państwowe, z czego ponad 7,3 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

W program utrzymania lasów i rozwoju zalesiania została zaangażowana Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która w poniedziałek 22 listopada 2021 r. rozpoczęła przyjmowanie wniosków od zainteresowanych inwestowaniem w lasy. Pomoc dostępna w ramach „Wsparcia na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020 i można się o nią starać do końca roku.

Dla kogo przeznaczone jest dofinansowanie?

Dofinansowanie jest przeznaczone dla posiadaczy lasów prywatnych i obejmuje inwestycje w drzewostany w wieku od 11 do 60 lat, dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty.

Na co można otrzymać środki?

Wsparcie przyznawane jest do powierzchni, na której realizowane są konkretne inwestycje i można je otrzymać na:
- przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez:
- wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie - gdy średni wiek gatunku dominującego w drzewostanie mieści się w przedziale od 30 do 50 lat;
- dolesienie luk w drzewostanie - średni wiek gatunku dominującego od 21 do 60 lat;
- zróżnicowanie struktury drzewostanu przez wprowadzenie podszytu - średni wiek gatunku dominującego w drzewostanie mieści się w przedziale od 30 do 60 lat;
- założenie remizy - wprowadzenie na danym obszarze - ogrodzonym i o powierzchni co najmniej 10 arów - gatunków i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku dominującego mieści się w przedziale od 30 do 60 lat;
- czyszczenie późne - cięcia pielęgnacyjne wykonane w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku dominującego mieści się w przedziale od 11 do 20 lat;
- zabiegi ochronne przed zwierzyną:
- ogrodzenie remizy,
- zabezpieczenie drzewek osłonkami czy repelentami - w przypadku przebudowy składu gatunkowego czy zróżnicowania struktury drzewostanu.

Rozszerzony zakres pomocy

Warto podkreślić, że w obecnym naborze rozszerzony został zakres przyznawania pomocy na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu poprzez dolesienia luk w drzewostanach uszkodzonych nie tylko w wyniku procesu chorobowego – tak jak było w poprzednich naborach, ale także zniszczonych przez szkodniki, zwierzynę lub ekstremalne warunki pogodowe.

Jaka jest wysokość pomocy?

Wysokość pomocy jest zróżnicowana i uzależniona od rodzaju inwestycji oraz warunków, w jakich ma być realizowana. Waha się od 8,82 zł za metr bieżący w przypadku ogrodzenia remizy siatką o wysokości co najmniej 2 m, do ponad 14 tys. zł/ha za przebudowę składu gatunkowego drzewostanu polegającą na dolesianiu luk na powierzchni o nachyleniu powyżej 12°.

Gdzie i jak można złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wnioski o przyznanie wsparcia będzie można składać do końca bieżącego roku we właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę właściciela lasu biurach powiatowych Agencji. Dokumenty będzie można dostarczać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

(rpf) Paweł Pąk / Źródło: ARiMR

Udostępnij:

Skomentuj