fbpx

GUS: Sytuacja na rynku zbóż

Napisał  Lis 25, 2021

- Skup zbóż podstawowych (z mieszankami zbożowymi, bez ziarna siewnego) z tegorocznych zbiorów, tj. zrealizowany w okresie lipiec–wrzesień br., był o 15,9% mniejszy niż rok wcześniej – informuje GUS.

We wrześniu br. skup zbóż był o 28,2% mniejszy niż przed miesiącem (w wyniku ograniczenia podaży wszystkich gatunków zbóż podstawowych), ale o 6,5% większy niż we wrześniu ub. roku (w tym znacznie wzrosły dostawy pszenicy).

We wrześniu br., tj. w czasie zbiorów, skup zwiększył się ponad czterokrotnie w skali miesiąca, ale był o 7,4% mniejszy niż przed rokiem. Przeciętne ceny skupu podstawowych gatunków zbóż w okresie trzech kwartałów br. były dużo wyższe niż przed rokiem (najbardziej wzrosły ceny żyta – o 30,5%).

We wrześniu br. ceny zbóż podstawowych na obu rynkach wzrosły w porównaniu z poprzednim miesiącem i przekroczyły poziom sprzed roku (w skupie o ponad 35%, a w obrocie targowiskowym o ponad 20%).

(rpf) Julianna Makowska / Źródło: GUS

Udostępnij:

Skomentuj