fbpx

Ceny podstawowych produktów pochodzenia zwierzęcego w skupie

Napisał  Lis 26, 2021

- Skup żywca rzeźnego ogółem (w wadze poubojowej ciepłej) w okresie styczeń–wrzesień br. był zbliżony do notowanego w analogicznym okresie ub. roku (wzrósł o 0,3%). – informuje Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Skup żywca rzeźnego we wrześniu 2021 roku zwiększył się o 8,6% w skali miesiąca (w wyniku większych dostaw wszystkich podstawowych gatunków żywca), ale był o 5,7% mniejszy niż we wrześniu ub. roku (skupiono mniej żywca wieprzowego i wołowego)

Żywiec rzeźny za 1 kg wagi żywej: Badanie cen targowiskowych było zawieszone od kwietnia do czerwca 2020 r. oraz od listopada 2020 r. do czerwca 2021 r. ze względu na decyzję o zamknięciu targowisk z powodu zagrożenia chorobą COVID-19. b Na targowiskach średnia ważona cena bydła rzeźnego obliczona przy przyjęciu struktury ilości skupu młodego bydła i krów rzeźnych.

Na rynku wieprzowiny w okresie styczeń–wrzesień br., przy zwiększonych dostawach, przeciętne ceny skupu żywca wieprzowego były o 10,6% niższe niż przed rokiem. We wrześniu br. w skupie ceny tego surowca spadły w porównaniu z poprzednim miesiącem o 12,3% i były o 4,5% niższe niż przed rokiem.

Na targowiskach natomiast ceny żywca, choć niższe niż przed miesiącem (o 5,3%), przekraczały poziom sprzed roku (o 12,6%). Przy wzroście cen żyta pogorszyła się relacja cen skupu trzody do cen żyta na targowiskach do 5,5 (z 6,9 przed miesiącem i 7,2 przed rokiem).

Za 1 prosię do dalszego chowu we wrześniu br. płacono mniej niż przed miesiącem (o 6,5%), ale więcej niż przed rokiem (o 3,9%). Przy ograniczeniu dostaw, przeciętne ceny skupu drobiu rzeźnego w okresie trzech kwartałów br. były o 16,2% wyższe niż przed rokiem. We wrześniu br. ceny skupu żywca drobiowego ponownie spadły w skali miesiąca (o 3,3%), ale znacznie przekraczały poziom sprzed roku (o 22,8%).

Przeciętne ceny skupu żywca wołowego i młodego bydła rzeźnego w okresie styczeń–wrzesień br. były wyższe niż przed rokiem (po 16,0%). We wrześniu br. na obydwu rynkach za wołowinę płacono więcej niż przed miesiącem oraz niż przed rokiem, a wzrost cen w skupie był wyższy niż na targowiskach.

W okresie styczeń–wrzesień br. skup mleka był zbliżony do notowanego przed rokiem. We wrześniu br. skupiono o 5,4% mniej mleka niż przed miesiącem; w skali roku nie odnotowano istotnych zmian w skupie tego surowca. Przeciętna cena krowy dojnej w obrocie targowiskowym we wrześniu br. wyniosła 3900 zł, tj. więcej niżPrzeciętna cena krowy dojnej w obrocie targowiskowym we wrześniu br. wyniosła 3900 zł, tj. więcej niżprzed miesiącem (o 1,6%) oraz niż przed rokiem (o 29,3%); przeciętna cena jałówki jednorocznej wzrosłado 2282 zł, tj. o 1,2% w porównaniu z sierpniem br. oraz o 6,8% w skali roku.

Ceny mleka w okresie styczeń–wrzesień wzrosły o 12,6% w porównaniu z analogicznym okresemub. roku. We wrześniu br. ceny tego surowca przekroczyły poziom sprzed miesiąca (o 3,4%) oraz sprzedroku (o 12,7%).

(rpf) kp / Źródło: GUS

Udostępnij:

Skomentuj