fbpx
Jak sprzedać działkę rolną? fot. Paweł Pąk

Jak sprzedać działkę rolną?

Napisał  Gru 19, 2021

W 2019 roku znowelizowano przepisy dotyczące obrotu gruntami rolnymi. Jeśli chcesz poznać szczegóły dotyczące sprzedaży działek rolnych, zapoznaj się z naszym artykułem.

Spis treści

1. Jak sprzedać działkę rolną?

2. Jak sprzedać działkę rolną, której powierzchnia nie przekracza 0,3 hektara?

3. Jak sprzedać działkę rolną mniejszą niż 1 ha położoną w miejscowości wiejskiej?

4. Jak sprzedać działkę rolną o powierzchni większej niż 1 ha?

5. Atrakcyjność działki rolnej

6. Jak przygotować się do sprzedaży gruntu rolnego?

Jak sprzedać działkę rolną?

Obecnie to, czy można sprzedać ziemię rolną i na jakich warunkach zależy głównie od położenia i wielkości nieruchomości oraz statusu kupującego. Inne przepisy obowiązują osób sprzedających niewielką działkę, a inne warunki musi spełniać sprzedający nieruchomość większą niż 1 hektar. Sporo zależy także od tego, czy nabywca prowadzi gospodarstwo rolne.

Jak sprzedać działkę rolną, której powierzchnia nie przekracza 0,3 hektara?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, działkę rolną, której powierzchnia nie przekracza 0,3 ha, możesz sprzedać każdemu, nie martwiąc się żadnymi ograniczeniami. Przepisy dotyczące obrotu gruntami rolnymi nie stosują ograniczeń do tego typu nieruchomości.

Jak sprzedać działkę rolną mniejszą niż 1 ha położoną w miejscowości wiejskiej?

Działki rolne o powierzchni większej niż 0,3 ha, ale nie przekraczające 1 ha, położone w miejscowości wiejskiej, może nabyć każdy (nie tylko osoba posiadająca status rolnika). Jednak proces sprzedaży tego typu nieruchomości jest znacznie bardziej skomplikowany niż w przypadku gruntów małych, nieprzekraczających 0,3 ha. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, to dzierżawca ma prawo pierwokupu. A co w sytuacji, gdy nie ma dzierżawcy lub nie skorzystał on ze swojego prawa? Wtedy prawo pierwokupu przechodzi ono na KOWR, czyli Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Zatem, jeśli znajdziesz nabywcę z rynku wolnego, spisz z nim warunkową umowę sprzedaży u notariusza. Jeśli KOWR przez 30 dni od otrzymania umowy nie zdecyduje się na skorzystanie z prawa pierwokupu, wówczas możesz sprzedać działkę nabywcy z rynku wolnego. Należy jednak pamiętać, że kupujący nie ma prawa zbyć ani oddać w użytkowanie innym osobom zakupionego gruntu rolnego przez okres 5 lat.

Jak sprzedać działkę rolną o powierzchni większej niż 1 ha?

Aby szybko i bezproblemowo sprzedać działkę rolną o powierzchni większej niż 1 ha najlepiej znaleźć nabywcę posiadającego status rolnika. Jeśli jednak potencjalnym kupcem nie jest zawodowy rolnik, trzeba zwrócić się z prośbą o zgodę na przeprowadzenie transakcji do KOWR. Aby uzyskać stosowną adnotację, należy udowodnić, że sprzedaż nieruchomości osobie posiadającej status rolnika była niemożliwa, a transakcja nie przyczyni się do nadmiernej koncentracji ziemi rolnej. Ponadto nabywca musi zobowiązać się do tego, iż na nabytym gruncie będzie prowadzona działalność rolna. Jeśli kupujący jest osobą fizyczną, to ma obowiązek samodzielnie podjąć się działań rolniczych.

KOWR wyda pozytywną decyzję, jeśli nabywca ma kwalifikacje rolnicze, a także zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej na zakupionym gruncie i zagwarantuje, iż przez pięć lat od dnia nabycia działki będzie mieszkał na terenie gminy, w której znajduje się nieruchomość.

Atrakcyjność działki rolnej

Gdy już wiesz, komu i jak możesz sprzedać grunty rolnicze, zapewne zastanawiasz się, co wpływa na atrakcyjność nieruchomości.

Głównym czynnikiem wpływającym na atrakcyjność gruntu rolnego jest jego lokalizacja. Wiadomo, iż wyższą kwotę można otrzymać za działkę położoną na znanych, bardziej zaludnionych terenach uprawnych. Ponadto duże znaczenie ma dojazd do nieruchomości. Znacznie bardziej atrakcyjne są działki, przy których znajduje się droga z dobrą, równą nawierzchnią, którą bez problemu mogą pokonać rolnicze pojazdy. Nieco trudniej jest sprzedać grunty położone na terenach odludnych, do których ciężko dotrzeć jakimkolwiek pojazdem.

Na atrakcyjność działki wpływa również jej wartość użytkowa, czyli klasa bonitacyjna. Klasa ta jest określana na podstawie żyzności gleby, wielkości działki, ukształtowania terenu oraz warunków wodnych.

Najłatwiej jest sprzedać działkę rolną mającą kształt prostokąta. Takie grunty są znacznie wygodniejsze do uprawy niż działki o nieregularnych kształtach.

Na atrakcyjność gruntów rolnych wpływa także poziom wody w glebie oraz ukształtowanie terenu. Gleba nie powinna być ani zbyt mokra, ani zbyt sucha. Choć preferencje nabywców zależą od tego, co zamierzają uprawiać. Bardzo ważne jest, aby cała działka rolna znajdowała się na jednej wysokości. Intensywne spadki terenu sprawiają, że ciężko operować pojazdami i maszynami rolniczymi.

Jak przygotować się do sprzedaży gruntu rolnego?

Zanim wystawisz ogłoszenie sprzedaży działki rolnej, dowiedz się, jaki ma kształt ma dany grunt i jaka jest jego powierzchnia. Ponadto zasięgnij informacji, jaka jest klasa gruntu na Twojej działce. Informację tę uzyskasz starostwie powiatowym lub właściwym Urzędzie Miasta. Posiadając takie informacje, będziesz w stanie wycenić swoją nieruchomość. Jeśli jednak nie wiesz, ile warta jest twoja działka, skontaktuj się z rzeczoznawcą majątkowym. Dzięki pomocy fachowca zawrzesz w ogłoszeniu najważniejsze informacje i będziesz miał pewność, że kwota wywoławcza odzwierciedla warunki rynkowe.

(rpf) 

Udostępnij: