fbpx

KRUS: Od 1 grudnia nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych

Napisał  Gru 03, 2021

Kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych zmieniły się 1 grudnia 2021 roku – informuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Od tego dnia kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:
- 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 3 960 zł 20 gr,
- 130% tego wynagrodzenia, tj. 7 354 zł 50 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 10 listopada 2021 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2021 r. (5 657 zł 30 gr.).

Podstawa prawna:
- Komunikat Prezesa GUS z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2021 r. /M.P. z dnia 10 listopada 2021 r. poz. 1044/.
- Komunikat Prezesa ZUS z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2021 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent /M.P. z dnia 19 listopada 2021 r. poz. 1058/.

(rpf) kp / Źródło: KRUS

Udostępnij:

Skomentuj