fbpx
PZŁ: niemal 10 000 dzików odstrzelonych w listopadzie w ramach walki z ASF fot. Adobe Stock

PZŁ: niemal 10 000 dzików odstrzelonych w listopadzie w ramach walki z ASF

Napisał  Gru 06, 2021

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego wdrożył 30 października 2021 roku „Ogólnokrajowy skoordynowany program zwalczania ASF poprzez odstrzał, poszukiwanie padłych dzików i ich szczątków w ramach polowań zbiorowych”.

W pierwszym miesiącu prowadzenia odstrzału i posszukiwania padłych zwierząt Zorganizowano 8427 polowań zbiorowych, w których wzięło udział 161 000 osób i ponad 20 000 psów. W ramach programu pozyskano niemalże 10 000 dzików oraz odnaleziono 49 padłych dzików lub ich szczątków.

Odnotowano też 34 próby blokowania polowań zbiorowych. Łowczy krajowy wystąpił do Komendanta Głównego Policji o wsparcie działań myśliwych z poziomu Powiatowych Komend Policji. Aby podnieść efektywność programu łowczy krajowy wystąpił również do Wojewody Mazowieckiego oraz Głównego Lekarza Weterynarii z prośbą o rozpatrzenie możliwości cofnięcia decyzji zakazujących wykonywania polowań zbiorowych, wydanych na mocy przepisów weterynaryjnych. Dane obejmują realizację polowań zbiorowych w Kołach Łowieckich na terenie 49 Zarządów Okręgowych PZŁ.

Polski Związek Łowiecki zaznacza, że „to bardzo ambitny program wypracowany w ramach Interdyscyplinarnego Zespołu ds. walki z ASF przy PZ”Ł.

Z informacji przekazanych przez PZŁ, program ten zakłada „aktywne i odpowiedzialne zaangażowanie myśliwych w zintensyfikowany odstrzał dzików, w całej Polsce podczas polowań zbiorowych w okresie od 30 października do 31 stycznia 2022 r”.

Łowczy krajowy Paweł Lisiak przed inauguracją programu zwrócił się do myśliwych z prośbą o zaangażowanie, wymieniając szereg korzyści z aktywnych działań w obwodach łowieckich:

Jesteśmy grupą społeczną odpowiedzialną za stan populacji dzików i powinno nam zależeć na utrzymaniu jej w dobrej kondycji. Ponadto mając na uwadze bliskie relacje ze środowiskiem rolniczym winniśmy pomóc gospodarzom w walce z wirusem, który dziesiątkuje polskie chlewnie. Tego wymaga nasz interes narodowy oraz interes naszego Zrzeszenia.

Polski Związek Łowiecki podkreśla, że strategicznym celem w zwalczaniu ASF dla przyszłości polskiego rolnictwa i gospodarki łowieckiej jest wspólne zaangażowanie środowisk, zarówno w aspekcie bioasekuracji jak i zintensyfikowania pozyskania dzików. Przeprowadzone przez Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego analizy jednoznacznie wskazują, że kontrola liczebności dzików z równoczesnym wyeliminowaniem ze środowiska dzików padłych lub ich szczątków są podstawowym narzędziem, które może zahamować rozprzestrzenianie się wirusa ASF.

(rpf) pp / Źródło: PZŁ

Udostępnij:

Skomentuj