fbpx

Zmiany w KRUS 2022: Zaliczki na podatek oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne

Napisał  Gru 24, 2021

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała w komunikacie prasowym, że od 1 stycznia 2022 r. nastąpi zmiana zasad ustalania zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych oraz rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Od 1 stycznia 2022 r. podwyższone zostają składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w KRUS, według naszych wyliczeń jest to wzrost o 43% w stosunku do 2021 roku, więc każdy farmer zapłaci więcej. Jest też dobra wiadomość: podwyższone zostaje do 30.000 zł kwota wolna od podatku, roczna kwota zmniejszająca podatek (do 5.100 zł, czyli 425 zł miesięcznie) oraz pierwszy próg podatkowy do 120.000 złotych. Podwyższone zostało też świadczenie dla osób pobierających zasiłek chorobowy - z 10 na 20 złotyh.

Zmiany spowodują, że osoby osiągające dochody do 2.500 zł miesięcznie, nie będą płacić wogóle podatku.

Podwyższenie w/w kwot powoduje, że zaliczka na podatek dochodowy od emerytur, rent oraz rodzicielskich świadczeń uzupełniających wypłacanych w kwocie nieprzekraczającej 2.500 zł miesięcznie wyniesie 0 zł.

Zmiany dotyczą również składki na ubezpieczenie zdrowotne

Składka na ubezpieczenie zdrowotne nadal będzie wynosiła 9% wysokości świadczenia, przy czym zostanie w całości potrącona z kwoty brutto świadczenia (nie będzie, jak dotychczas, odliczana w części równej 7,75% od zaliczki na podatek dochodowy).

W przypadkach, w których kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne przekroczy kwotę odpowiadającą wysokości zaliczki na podatek dochodowy obliczonej zgodnie z przepisami obowiązującymi do 31 grudnia 2021 r. - obniżona zostanie do kwoty zaliczki.

Jednocześnie Kasa informuje, że od 1 stycznia 2022 r. świadczenie niezrealizowane po zmarłym emerycie/renciście może zostać wypłacone w kwocie brutto (bez pomniejszenia o kwotę zaliczki na podatek dochodowy), jeżeli osoba uprawniona złoży oświadczenie, że jej roczne dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie przekroczą ilorazu kwoty zmniejszającej podatek i najniższej stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej tj. 30.000 zł.

Inaczej niż dotychczas, osoby samotnie wychowujące dziecko nie będą mogły występować o zmniejszenie zaliczki na podatek dochodowy o dodatkową kwotę zmniejszającą podatek, w związku z zamiarem wspólnego rozliczenia dochodów (osoby te będą mogły odliczyć 1500 zł w rozliczeniu rocznym).

Ważne dla osób pobierających emeryturę z KRUS i ZUS jednocześnie

Ponadto Kasa zwraca uwagę, że osoby pobierające emeryturę rolniczą z KRUS i jednocześnie drugą emeryturę z ZUS w łącznej kwocie przekraczającej 2.500 zł, od których (zgodnie z obowiązującymi przepisami) oba organy rentowe obliczą zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości pomniejszonej o miesięczną kwotę zmniejszającą podatek, po dokonaniu rocznego rozliczenia będą miały niedopłatę podatku za 2022 r.

W celu uniknięcia niedopłaty należy w jednym z organów złożyć wniosek o niepomniejszanie zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek.

Analogicznie, osoby samotnie wychowujące dziecko, które osiągają dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym np. z tytułu zatrudnienia i pobierają rentę rodzinną na małoletnie dziecko oraz chcą uniknąć niedopłaty podatku na koniec roku, również powinny poinformować pracodawcę o dochodach z KRUS lub wystąpić do KRUS, aby nie stosował kwoty zmniejszającej podatek przy zaliczce od renty dziecka.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105)

Jakie są zasady ustalania wysokości i pobierania zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych przez KRUS świadczeń emerytalno–rentowych i rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego w 2022 r.?

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pobiera comiesięczną zaliczkę na podatek dochodowy oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych emerytur, rent, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego i świadczenia wyrównawczego dla działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Zaliczkę na podatek dochodowy Kasa ustala w kwocie równej 17% świadczenia uzyskanego w danym miesiącu minus miesięczna kwota zmniejszająca podatek – 425 zł, a po przekroczeniu 120.000 zł (sumując narastająco świadczenia wypłacone od początku roku) – w kwocie równej 32% kwoty przekroczenia minus 425 zł.

W związku z tym od świadczenia lub sumy świadczeń wypłacanych w kwocie nieprzekraczającej 2.500 zł miesięcznie Kasa ustala zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 0 zł.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne Kasa nalicza w kwocie równej 9% wysokości świadczenia.

Niemniej w przypadkach, w których tak ustalona kwota składki przekroczy kwotę odpowiadającą wysokości zaliczki na podatek dochodowy obliczonej zgodnie z przepisami obowiązującymi do 31 grudnia 2021 r. – składkę obniża się do kwoty zaliczki.

Najprościej będzie zaprezentować przykładowe wyliczenie:

Osoba uprawniona do emerytury rolniczej w kwocie równej najniższej emeryturze
tj. 1.250,88 zł do wypłaty otrzymuje 1.137,88 zł miesięcznie.
Od kwoty brutto emerytury odprowadzana jest tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 113 zł. Zaliczka na podatek dochodowy wynosi 0 zł.

Sposób obliczenia zaliczki i składki

1251 zł (tj. 1250,88 zł po zaokrągleniu do pełnego złotego) x 17% - 425 zł < 0 zł
1250,88 zł x 9% = 112,58 zł, tj. zaokrągleniu do pełnego złotego - 113 zł

Poniżej drugi przykład:

Osoba uprawniona do emerytury rolniczej wypłacanej w części składkowej w kwocie 253,41 zł do wypłaty otrzymuje 253,41 zł miesięcznie (760,23 zł w przypadku wypłaty raz na kwartał).
Zaliczka na podatek dochodowy i składka na ubezpieczenie zdrowotne wynoszą po 0 zł.

Sposób obliczenia zaliczki i składki:

253 zł x 17% - 425 zł < 0 zł
253,41 zł x 9% = 22,81 zł,

niemniej wg zasad obowiązujących do dnia 31 grudnia 2021 r. zaliczka na podatek dochodowy od tego świadczenia wynosiła 0 zł (253 zł x 17% - 43,76 zł < 0) i w związku z tym obecnie składka na ubezpieczenie zdrowotne również wynosi 0 zł.

Poniżej trzeci przykład wyliczenia:

Osoba uprawniona do renty rolniczej w części składkowej w kwocie 405,45 zł do wypłaty otrzymuje 380,45 zł miesięcznie (1141,35 zł w przypadku wypłaty raz na kwartał).
Z kwoty brutto świadczenia odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne
w kwocie 25 zł.

Zaliczka na podatek dochody wynosi  0 zł.

Sposób obliczenia zaliczki i składki:

405 zł x 17% - 425 zł < 0 zł
405,45 zł x 9% = 36,49 zł, niemniej wg zasad obowiązujących do dnia 31 grudnia 2021 r. zaliczka na podatek dochodowy od tego świadczenia wynosiła 25,09 zł (405 zł x 17% - 43,76 zł = 25,09 zł) i w związku z tym obecnie składka na ubezpieczenie zdrowotne jest ograniczona do kwoty zaliczki i zaokrąglona do pełnego złotego.

(rpf) pp / Źródło: KRUS

Udostępnij:

1 komentarz

  • darek
    Link do komentarza darek piątek, 24 grudzień 2021 15:41

    a mowil premier ze bedzie nam lepiej a tylko z jednej kieszeni do drugiej przekladaja nic wiecej

Skomentuj

Rolnictwo to jeden z najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki. Z tego względu osoby działające na tym obszarze ciągle spotykają jakieś zmiany, za którymi samemu niekiedy trudno nadążyć. Właśnie w tym celu powstał portal rolniczy Okiem Rolnika. Udostępniamy wieści dotyczące najbardziej interesujących tematów, sprawdzamy otrzymane informacje oraz kondensujemy je w artykuły, które w przystępny sposób dostarczają wiadomości rolnikom. Dzięki temu nie muszą szukać tekstów na innych portalach niezwiązanych z tym obszarem. Wystarczy, że wejdą na naszą stronę - Okiem Rolnika to rzetelne źródło wszystkich informacji, które pojawiają się w obszarze rolnictwa.

Okiem Rolnika - Twoje źródło wiadomości rolniczych

Portal Okiem Rolnika tworzą osoby, którzy zbierają wiadomości z Polski i innych krajów dotyczące interesujących treści. Śledząc naszą stronę, będziesz na bieżąco ze wszystkimi aktualizacjami w prawie, zmianami na rynkach, spadkami i wzrostami wynagrodzeń, dofinansowań oraz cen produktów bądź sprzętu, chorobami atakującymi rośliny oraz zwierzęta, a także wpływie sytuacji politycznej na polskie i zagraniczne rolnictwo. Ponadto udostępniamy informacje na temat aktualnych wydarzeń.

Dostarczamy również wiedzy początkującym, jak i doświadczonym rolnikom w zakresie wielu różnych kwestii, jak uprawa roli, hodowla zwierząt, skup płodów rolnych, użytkowanie maszyn czy dofinansowania systemów montowanych w gospodarstwach. Z nami nie musisz obawiać się żadnego tematu - wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz na portalu Okiem Rolnika. Dbają o to osoby z pasji do rolnictwa.

Nie ograniczamy się jednak jedynie do tematów okołorolniczych. Na naszym portalu znajdziesz także teksty dotyczące zdrowia i wpływu różnych składników na organizmy zwierząt oraz ludzi, motoryzacyjnych nowinek czy innowacji z zakresu elektroniki. Połączenie wielu różnych tematów sprawia, że Okiem Rolnika ma nie tylko charakter informacyjny, ale również dydaktyczny oraz rozrywkowy.