fbpx

Rejestracja gospodarstwa rolnego

Napisał  Sty 11, 2022

Gospodarstwo rolne to, według definicji, odrębna jednostka produkcyjna w rolnictwie. Większość gospodarstw rolnych w Polsce można określić jako indywidualne, czyli prowadzone przez osobę fizyczną. Po dłuższej analizie można dojść do wniosku, że znaczna liczba takich gospodarstw to biznesy rodzinne, które prowadzone są przez członków rodziny od wielu pokoleń.

Jeżeli jesteś właścicielem ziemi, na której uprawiasz ziemniaki, lub w Twojej zagrodzie znajdują się kury, których jajka chciałbyś sprzedawać na większą skalę – to być może zastanawiasz się nad tym, jak wygląda rejestracja gospodarstwa rolnego. W poniższym artykule postaramy się przybliżyć Ci tę kwestię. Odpowiemy też na pytanie, jak zarejestrować gospodarstwo rolne w prawidłowy sposób.

Czym jest gospodarstwo rolne?

Według prawa obowiązującego w naszym kraju ziemia rolna może zostać zakupiona przez rolników indywidualnych. Oznacza to, że do zakupu mają prawo osoby, które są już w trakcie prowadzenia działalności rolnej. Być może nigdy wcześniej nie miałeś do czynienia z rolnictwem i dopiero podjąłeś decyzję o przebranżowieniu się – w takim wypadku będziesz musiał ubiegać się o zgodę Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Wniosek co prawda musi złożyć osoba sprzedająca ziemię rolną, ale decyzja będzie znacząca dla Ciebie.

W takim wniosku sprzedawca gruntu rolnego zobowiązany jest do wykazania, że nie miał możliwości sprzedaży ziemi rolnikowi indywidualnemu, Skarbowi Państwa ani jednostce samorządowej czy związkowi wyznaniowemu. Warunkiem niezbędnym do doprowadzenia takiej transakcji do końca jest również zapewnienie, że w wyniku nabycia nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych.

Rejestracja gospodarstwa rolnego – kto może to zrobić?

Jakie warunki Ty musisz spełnić, by mieć możliwość zakupu ziemi rolnej? Po pierwsze powinieneś mieć odpowiednie kwalifikacje, które uzyskać można w różny sposób. Aspektem, który odstrasza wiele osób od podjęcia takiej decyzji, jest fakt, że musisz zobowiązać się do zamieszkania w miejsc, gdzie kupiłeś grunty, przez pięć lat od dnia dokonania zakupu. Jeżeli wszystkie z powyższych kwestii będą właściwie rozwiązane, to możesz liczyć na rejestrację gospodarstwa rolnego. W innym wypadku zachęcamy Cię do dołożenia wszelkich starań, by to się stało, jeżeli Twoim marzeniem jest prowadzenie gospodarstwa rolnego.

Wymogi, jakie musisz spełnić, by wejść w posiadanie gruntu rolnego, zostały wymienione powyżej, ale być może jesteś ciekawy, co oznaczają „odpowiednie kwalifikacje rolnicze”. W przypadku osoby fizycznej może to być wyłącznie wykształcenie podstawowe, pod warunkiem przynajmniej pięcioletniego stażu pracy w rolnictwie. W przypadku wykształcenia wyższego innego niż rolnicze staż pracy wynosić musi zaledwie trzy lata. Jeżeli jesteś osobą o wykształceniu rolniczym, to spełniasz wszystkie wymogi dotyczące kwalifikacji uprawniających Cię do zakupienia gruntu rolnego.

Jak zarejestrować gospodarstwo rolne?

Jedną z najważniejszych kwestii w przypadku zakładania własnego gospodarstwa rolnego jest ubezpieczenie się w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, czyli w skrócie KRUS. To urząd, któremu bezpośrednio podlegają wszystkie osoby zajmujące się prowadzeniem działalności rolnej.

Jeżeli jesteś członkiem rodziny rolnika, na przykład synem – to już w wieku szesnastu lat możesz zostać ubezpieczony w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W takim wypadku niezbędnym warunkiem, który musisz spełniać, jest mieszkanie, a także stała praca w danym gospodarstwie. Pamiętaj, że musisz być także obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej.

Jeżeli wiesz, że swoją działalność będziesz wiązał z produkcją żywności, musisz złożyć wniosek z prośbą o wpis do rejestru Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Weź pod uwagę, że przede wszystkim o tym, że musisz zrobić to na dwa tygodnie przed rozpoczęciem działalności – w innym wypadku narażasz się na duże kary finansowe.

Rejestracja gospodarstwa rolnego – podsumowanie

Mamy nadzieję, że dzięki powyższym informacjom już wiesz, jak zarejestrować gospodarstwo rolne. Kroki, które musisz podjąć w tym celu, są wymagające, ale dla wielu osób prowadzenie własnej działalności w tej branży jest warte podjęcia wysiłku. Jesteśmy portalem, który skupia się na propagowaniu rolnictwa, a także dzielenia się wiedzą z tego zakresu. Jeżeli rzeczywiście poważnie myślisz o zostaniu rolnikiem, zachęcamy Cię do przeczytania innych artykułów, które znajdują się na naszej stronie. Uzyskasz w ten sposób sporo ciekawych i przydatnych informacji na temat praktycznych aspektów prowadzenia działalności rolnej.

Już wiesz na czym polega rejestracja gospodarstwa rolnego, a dzięki innym artykułom dowiesz się jak właściwie je prowadzić, by nie okazało się to złą decyzją, jeżeli już ją podejmiesz. Zachęcamy Cię do zwiększania swojej wiedzy, gdyż wierzymy, że dzięki odpowiednim kompetencjom Twoje gospodarstwo rolne będzie mogło osiągnąć sukces i być źródłem satysfakcji, a nie piętrzących się problemów.

(rpf) 

Udostępnij:

Skomentuj