fbpx

Czego dotyczą tymczasowe zmiany VAT w rolnictwie

Napisał  Sty 14, 2022

Rolnictwo wytwarza 4% całego PKB w Polsce, jest to więc istotna gałąź krajowej gospodarki. Niespotykany w 21 wieku wzrost inflacji spędza wszystkim sen z oczu, a najbardziej niepożądaną obecnie liczbą jest osiągnięcie poziomu 10 procent i perspektywa dalszego wzrostu cen.

Obecnie ten wskaźnik według danych za grudzień podanych przez Główny Urząd Statystyczny wynosi 8,6%. Oznacza to, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w ostatnim miesiącu 2021 roku były wyższe o 8,6% w stosunku do grudnia 2020 roku. Jest to potwierdzenie szacunków GUS z początku roku.

W ocenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi objęcie 0% stawką podatku VAT podstawowych produktów żywnościowych umożliwi znaczące obniżenie ich cen dla konsumentów. Jednak bardziej prawdopodobny zdaje się być scenariusz w którym wyzerowanie podatku VAT przyczyni się raczej do zmniejszenia skali podwyżek a nie każdorazowo do obniżenia cen. W końcu podniosły się też koszty paliwa, energii, pracowników.

13 stycznia 2022 roku sejm uchwalił i skierował do prac Senatu RP ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druki sejmowe poselskiego projektu ww. ustawy nr 1905, 1914, druk senacki nr 618) przewiduje czasową obniżkę stawek podatku VAT w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.:
- na żywność objętą obecnie stawką podatku VAT 5% – do stawki 0%
- na paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG – ze stawki 23% do stawki 8%
- na nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą i inne środki wspomagające produkcję rolniczą (takie jak: środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu oraz niektóre podłoża do upraw) – ze stawki 8% do stawki 0%
- na gaz ziemny – do stawki 0%,
- na energię elektryczną i energię cieplną – do stawki 5%.

Jest też obszar, który nie ulega zmianom, to 7% stawka zwrotu ryczałtu podatku VAT dla rolników ryczałtowych.

Z kolei stawka 0% na żywność obejmuje towary wymienione w poz. 1–18 załącznika nr 10 do ustawy, inne niż klasyfikowane w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56).

Oznacza to, że przy sprzedaży przez producentów rolnych rozliczających się z VAT na zasadach ogólnych w okresie od dnia 1 lutego do dnia 31 lipca br. będzie obowiązywała 0% stawka VAT od sprzedawanych produktów rolnych wymienionych w poz. 1- 18 zał. 10 do ustawy VAT, w szczególności: warzyw (CN 07), owoców i orzechów jadalnych (CN 08), zbóż (CN10), nasion i owoców oleistych; ziaren, nasion i owoców różnych; roślin przemysłowych lub leczniczych; słomy i pasz – wyłącznie przeznaczonych do spożycia przez ludzi (CN ex 12), produktów mleczarskich; jaj ptasich; miodu naturalnego; jadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienionych ani niewłączonych (CN 04) oraz ryb i skorupiaków, mięczaków i pozostałych bezkręgowców wodnych – z wyłączeniem homarów i ośmiornic oraz innych towarów objętych CN 0306 – CN 0308 (CN ex 03).

Przy sprzedaży nie wymienionych w poz. 1 – 18 zał. nr 10 do ustawy VAT produktów rolnych stawka w wysokości 0% nie będzie miała zastosowania – w takim przypadku właściwa będzie stawka podatku 8% - dla towarów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT lub w rozporządzeniu wykonawczym dotyczącym stawek obniżonych.

Bezpośrednie zmniejszenie kosztów produkcji rolnej w okresie 1 luty – 31 lipiec br. zapewni obniżenie w tym okresie do 0% stawki podatku VAT na nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą, środki poprawiające właściwości gleb, stymulatory wzrostu oraz podłoża do upraw (z wyłączeniem podłoży mineralnych), a pośrednio – obniżenie VAT na energię i niektóre surowce energetyczne.

Rolnicy ryczałtowi sprzedający produkty rolne będą jak dotychczas otrzymywać należności za sprzedane produkty wraz ze zryczałtowanym zwrotem podatku wynoszącym 7%.

(rpf) pp / Źródło: MRiRW

Udostępnij:

Skomentuj