fbpx
Gospodarstwa opiekuńcze – rolnicy seniorzy pod stałą opieką fot. Adobe Stock

Gospodarstwa opiekuńcze – rolnicy seniorzy pod stałą opieką

Napisał  Sty 20, 2022

Od 2019 roku konsorcjum w składzie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie o/Kraków, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, realizuje projekt tworzenia tzw. gospodarstw opiekuńczych.

Ideą projektu jest łączenie rolnictwa i pomocy społecznej, jest to odpowiedź na wyzwania demograficzne w rozwoju obszarów wiejskich. Według szefa resortu rolnictwa Henryka Kowalczyka, opieka dorywcza nad osobami starszymi nie jest dobrą opieką.

Część osób starszych nie ma następców w swoich gospodarstwach i opieka nad nimi jest tylko sporadyczna. Natomiast rolnicy seniorzy nie bardzo odnajdują się oni w domach opieki.

– Najlepszą formą spędzania czasu przez seniorów byłoby pozostawienie ich w środowisku, w którym spędzili całe swoje życie, a to zapewniają im gospodarstwa opiekuńcze – stwierdził wicepremier Henryk Kowalczyk. Z jednej strony jest to opieka realizowana w sposób godny, a z drugiej strony jest to dodatkowy dochód dla gospodarstwa opiekuńczego - powiedział szef resortu rolnictwa, podkreślając, że ideą jest ogólna dostępność gospodarstw opiekuńczych.

Sekretarz stanu Anna Gembicka zwraca uwagę, że już obecnie w programie Lider zaproponowane zostały działania dotyczące gospodarstw opiekuńczych. Nie mniej jednak potrzebne są zmiany legislacyjne, aby jak najlepiej dostosować projekt, który jest bardzo ważny z punktu widzenia społecznego.

Główne założenia projektu
- Gospodarstwo opiekuńcze to forma rolnictwa społecznego – jest to gospodarstwo zaadaptowane do potrzeb podopiecznych (klientów), w którym mogą oni aktywnie spędzić czas i otrzymać wsparcie.
- Podopieczni gospodarstw opiekuńczych to osoby potrzebujące wsparcia: seniorzy, osoby z dysfunkcjami, zmagające się z uzależnieniami, bezrobotni czy tzw. trudna młodzież.
- Istnieją wymierne korzyści z prowadzenia gospodarstw opiekuńczych również dla rolników, m.in.: finansowe, emocjonalne (satysfakcja z niesienia pomocy), społeczne (zwiększenie znaczenia rolników w ich społecznościach lokalnych i rolników w oczach całego społeczeństwa). 

Szczegóły projektu zaprezentowali przedstawiciele realizującego go konsorcjum: dr habilitowany, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Piotr Nowak, dr habilitowana, profesor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Wioletta Knapik, Elżbieta Kmita-Dziasek z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie z oddziału w Krakowie. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 4 095 742 zł.

(rpf) pp / Źródło: MRiRW

Udostępnij:

Rzuć na to okiem!