fbpx
1/2

Rozmowa ministrów rolnictwa Polski i Ukrainy

Napisał  Mar 09, 2022

Sytuacja w Ukrainie po napaści przez Rosję Władimira Putina jest bardzo trudna, mijają dwa tygiodnie bohaterskiej obrony kraju przez wojska oraz obywatei, którzy nie chcą oddać najeźdźcy bez walki ani kawałka ziemi. W tej sytuacji praktycznie całkowicie upadł eksport produktów z Ukrainy a gospodarka chyli się ku upadkowi. Bardzo trudna jest również sytuacja związana z zaopatrzeniem w żywność.

Podczas spotkania w formule online ministrowie rolnictwa Polski i Ukrainy uzgodnili założenia współpracy na najbliższy czas oraz wskazali swoich przedstawicieli do koordynacji dalszego wsparcia żywnościowego dla obywateli Ukrainy.

Koordynację po stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wicepremier Kowalczyk powierzył sekretarzowi stanu Rafałowi Romanowskiemu.W imieniu własnym oraz Rządu Rzeczypospolitej Polskiej wyrażam solidarność z narodem ukraińskim i poparcie dla Ukrainy jako suwerennego, niepodległego państwa – powiedział wicepremier Kowalczyk.

Wicepremier zapewnił o gotowości do udzielania stronie ukraińskiej wsparcia w tych ciężkich chwilach, w tym żywnościowej pomocy humanitarnej. Wicepremier podkreślił podziw dla determinacji i odwagi narodu ukraińskiego, odpierającego rosyjską agresję. Złożył też wyrazy współczucia z powodu strat poniesionych przez Ukrainę podczas działań wojennych.

Dotychczas udzielone i planowane przez Polskę wsparcie dla obywateli Ukrainy zmuszonych do opuszczenia kraju to zapewnienie zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy. Na uwagę zasługuje postawa polskich obywateli, którzy pomagają uchodźcom w każdy możliwy i dostępny sposób, od udzielenia schronienia we własnych domach z pomocą rzeczową i finansową włącznie.

Henryk Kowalczyk poinformował, że aktualnie w Sejmie procedowana jest ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ustawa przewiduje przyznanie praw obywatelom Ukrainy na równi z obywatelami Polski w zakresie m.in. świadczeń społecznych i dostępu do szkolnictwa. Rozwiązania prawne mają obowiązywać przez 18 miesięcy.

Pomoc dla Ukrainy, w tym humanitarna, już jest przez Polskę organizowana. Podkreślił, że ułatwieniem dla dostaw żywności z Polski na Ukrainę byłoby też potwierdzenie przez Kijów nieobowiązywania restrykcji przywozowych w ramach pomocy humanitarnej.

Minister Roman Leszczenko podziękował w imieniu własnym i Prezydenta Ukrainy za życzliwość oraz wszelką pomoc udzielaną przez Polskę obywatelom Ukrainy. Poinformował o sytuacji na Ukrainie w zakresie zaopatrzenia w żywność i środki do produkcji rolnej.

(rpf) kp / Źródło: MRiRW

Udostępnij:

Skomentuj