fbpx

Znamy wysokość składek KRUS w drugim kwartale 2022 roku

Napisał  Mar 12, 2022

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podała wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w drugim kwartale 2022 roku.

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2022 roku zostało uchwalon Uchwałą Nr 1 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 25 lutego 2022 roku (M.P. z 2022 r., poz. 289).

W związku z powyższym, wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w II kwartale 2022 r. wynosi 60,00 zł miesięcznie.

Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 20,00 zł miesięcznie.

Jednocześnie Kasa informuje, że w marcu br. wysokość emerytury podstawowej wynosi 1084,58 zł, w związku z tym podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w II kwartale 2022 r. wynosi 108,00 zł. W II kwartale 2021 roku wynosiła 101 zł, mamy więc wzrost o 7 zł w stosunku do analogicznego okresu sprzed 12 miesięcy. Wtedy też wysokość emerytury podstawowej wynosiła 1013,63 zł, rosną więc nie tylko składki ale i świadczenia - w tym przypadku o 70,95 zł do kwoty 1084,58 zł.

Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

- 12% emerytury podstawowej tj. 130,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych, (wzrost o 8 złotych w stosunku do II kwartału 2021 roku - wtedy składka wynosiła 122 zł)
- 24% emerytury podstawowej tj. 260,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych, (wzrost o 17 złotych w stosunku do II kwartału 2021 roku - wtedy składka wynosiła 243 zł)
- 36% emerytury podstawowej tj. 390,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych, (wzrost o 25 złotych w stosunku do II kwartału 2021 roku - wtedy składka wynosiła 365 zł)
- 48% emerytury podstawowej tj. 521,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych. (wzrost o 34 złotych w stosunku do II kwartału 2021 roku - wtedy składka wynosiła 487 zł)

W związku z faktem, że ostatni dzień ustawowego terminu uregulowania należnych składek za II kwartał 2022, tj. 30 kwietnia 2022 r., przypada w sobotę, to zgodnie z postanowieniami art. 12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, mającymi zastosowanie do składek w związku z art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, za ostatni dzień terminu ich opłacania należy przyjąć następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy – tj. dzień 2 maja 2022 r.

Wraz z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypominamy, że 15 dnia każdego następnego miesiąca mija ustawowy termin uregulowania należnych składek za pomocników rolnika za dany miesiąc.

(rpf) kp / Źródło: KRUS

Udostępnij:

Rzuć na to okiem!