fbpx
ARiMR: Nawet 4,5 mld zł na dopłaty do ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich Fot. MRiRW. Informacje przedstawiali: minister Henryk Kowalczyk, prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Aleksandra Hadzik oraz sekretarz stanu Ryszard Bartosik. 

ARiMR: Nawet 4,5 mld zł na dopłaty do ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich

Napisał  Mar 23, 2022

Na konferencji poświęconej ubezpieczeniom rolniczym, która odbyła się 22 marca 2022 roku, wicepremier Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk poinformował, że w budżecie zapisanych jest 1,5 mld zł na dopłaty do ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich, a w rezerwie dodatkowe 3 mld zł.


Szef resortu rolnictwa dodał, że środków wystarczy na wszystkie uprawa, tj. 9 mln hektarów. Dopłaty z budżetu państwa stanowią pokrywają 65 procent składki, a rolnik płaci pozostałą część czyli 35 procent.

– Ta pomoc dla rolników już na etapie opłacania składki jest bardzo duża. Chcemy odejść od ryczałtowych wypłat odszkodowań, które i tak nie rekompensują strat – podkreślił wicepremier Henryk Kowalczyk.

Przykładowe wyliczenia ministra Kowalczyka

Szef resortu rolnictwa podał przykładowe wyliczenie składki dla hektara zbóż przy założeniu, że maksymalna wartość wynikająca z rozporządzenia wynosi 20300 zł/ha. Natomiast maksymalna wysokość składki wynosi od 9 procent przy glebach klasy I–IV do 15 procent przy glebach klasy VI.

Przy założeniu, że wartość ubezpieczenia wynosi 10000 zł i przeciętnej stawce 6-procentowej, składka wyniesie 600 zł, przy czym rolnik zapłaci tylko 210 zł.

– Zachęcam do powszechnego udziału w ubezpieczaniu upraw i zwierząt, a zwłaszcza do zwracania uwagi na kompleksowość ubezpieczenia, w którym znajdować się będzie także ubezpieczenie od suszy – podkreślił wicepremier Henryk Kowalczyk.

Rolnik ma do wyboru ośmiu ubezpieczycieli, którzy maja podpisane umowy z MRiRW na dofinansowanie składek.

Szef resortu rolnictwa zwrócił jednocześnie uwagę na zalety systemu ubezpieczeń wzajemnych, w ramach którego niewykorzystane w danym roku środki mogą przejść na rok następny, wpływając na obniżenie stawek płaconych za ubezpieczenie.

Prezes KRUS Aleksandra Hadzik zwróciła uwagę, ze jednym ze statutowych obowiązków instytucji, którą kieruje, są działania prewencyjne, w tym rozwój ubezpieczeń.

– Fundusz składkowy jest 100-procentowym właścicielem AGRO Ubezpieczeń – Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie i mam nadzieję, że przedstawi rolnikom kompleksową, atrakcyjną ofertę ubezpieczeniową – stwierdziła prezes Hadzik.

Możliwość bezgotówkowego opłacenia składki

– Dzięki nowelizacji ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którą już podpisał Prezydent, rolnicy maja możliwość złożenia wniosku o opłacenie składki ze środków na płatności bezpośrednie – podkreślił sekretarz stanu Ryszard Bartosik. - Ta możliwość powinna przyczynić się do upowszechnienia ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich – dodał wiceminister.

(rpf) kp / Źródło: MRiRW

Udostępnij:

Skomentuj