fbpx

Ile wynosi najniższa emerytura rolnicza po waloryzacji?

Napisał  Mar 24, 2022

Wskaźnik waloryzacj rolniczej emerytury podstawowej polega na jej pomnożeniu przez wskaźnik waloryzacji ustalony zgodnie z przepisami emerytalnymi o 7% (tyle wynosi w 2022 roku).

Zasady na jakich przeprowadzana jest coroczna waloryzacja emerytur i rent rolniczych nie zmieniły się, ale w ostatnich trzech latach waloryzację przeprowadzano na podstawie przepisów ustalonych specjalnie w tym celu, przewidujących gwarantowaną dla każdego emeryta/rencisty minimalną kwotę podwyżki. W 2022 roku waloryzacja przebiega na podstawie obowiązujących przepisów określonych w art. 48a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, a minimalna kwota podwyżki nie została w przepisach określona.

Tym samym kwota emerytury podstawowej wzrasta do 1.084 zł 58 gr (z 1.013 zł 63 gr w 2021 roku), czyli o 7% od 1 marca 2022 roku. Emerytura podstawowa w nowej wysokości stanowi dopiero podstawę do ustalenia wysokości emerytury/renty dla poszczególnego emeryta/rencisty po waloryzacji.

Wysokość emerytury/renty rolniczej od 1 marca 2022 r. ustalana jest poprzez przemnożenie kwoty emerytury podstawowej wynoszącej 1.084 zł 58 gr przez wskaźnik wymiaru ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia (wyliczony i wskazany w decyzji przynającej/przeliczającej świadczenie). W taki sposób od dnia 1 marca 2022 r. zostały podwyższone (zwaloryzowane) wszystkie emerytury i renty rolnicze wypłacane na dzień 28 lutego 2022 r.

Jeżeli w wyniku podwyżki (waloryzacji) wysokość świadczenia jest niższa od kwoty najniższej emerytury pracowniczej (od 1 marca 2022 r. 1.338,44 zł) – Kasa podwyższy je z urzędu do kwoty 1.338,44 zł.

Do kwoty 1.338,44 zł nie zostaną podwyższone:
- emerytury przyznane na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (tzw. wcześniejsze emerytury rolnicze),
- świadczenia, których wypłata została zawieszona stosownie do art. 28 lub 34 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. w związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub osiąganiem przychodów z tytułu zatrudnienia,
- emerytury i renty z ubezpieczenia pobierane w zbiegu z emeryturą lub rentą z innego ubezpieczenia społecznego, jeżeli suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury pracowniczej (dotyczy również pobierania jednocześnie emerytur z ZUS i KRUS), z wyjątkiem renty rodzinnej wypłacanej w zbiegu z rentą socjalną,
- emerytury i renty wypłacane w wysokości pro-rata.

Wyliczenie emerytury rolniczej na przykładach

Przykład 1:
Były rolnik od 2013 r. pobiera rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy.

Wskaźniki wymiaru części składkowej i części uzupełniającej wynoszą odpowiednio 0,60 i 0,85. Od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 28 lutego 2022 r. renta wynosiła 1.513 zł 65 gr brutto.
Od 1 marca 2022 r. renta wzrośnie do kwoty 1.572 zł 64 gr brutto (tj. część składkowa – 0,60 x 1084,58 zł tj. 650 zł 75 gr + część uzupełniająca – 0,85 x 1084,58 tj. 921 zł 89 gr).

Przykład 2:
Były rolnik od 2016 r. pobiera rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy.

Wskaźniki wymiaru części składkowej i części uzupełniającej wynoszą odpowiednio 0,10 i 0,95. Od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 28 lutego 2022 r. renta – po podniesieniu do kwoty najniższej emerytury - wynosiła 1.250 zł 88 gr brutto.

Od 1 marca 2022 r. renta wzrośnie do kwoty 1.338 zł 44 gr brutto (tj. część składkowa – 0,10 x 1084,58 zł tj. 108 zł 46 gr + część uzupełniająca – 0,95 x 1084,58 tj. 1.030 zł 35 gr = 1.138 zł 81 gr < 1.338 zł 44 gr – najniższa emerytura).

* Podstawa prawna - art. 48a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2021 r. poz. 266 ze zm.)

(rpf) pp / Źródło: KRUS

Udostępnij:

1 komentarz

  • robi
    Link do komentarza robi niedziela, 27 marzec 2022 19:32

    1100 złotych na jesień życia jak znalazł na same leki może wystarczy i na nic więcej i taki emeryt rencista i tak zdany na rodzinę

Skomentuj