fbpx
ARiMR: Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny fot. Adobe Stock

ARiMR: Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny

Napisał  Mar 25, 2022

Komisja Europejska opublikowała 23 marca 2022 roku rozporządzenie wykonawcze UE nr 2022/470, przyznające dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny oraz ustalającego z góry kwotę tych dopłat (Dz. Urz. UE L 96 z 24.03.2022, str. 39), z dniem 25 marca 2022 r. uruchomiony został mechanizm „Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny”.

Uwaga Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w mechanizmie „Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny”. W związku z powyższym 25 marca 2022 r. uruchomiony został mechanizm „Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny”.

Uczestnikiem mechanizmu może być Przedsiębiorca mający siedzibę i zarejestrowany dla celów podatku VAT na terenie Unii Europejskiej, który uzyskał wpis do Ewidencji Producentów, prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

W ramach mechanizmu przechowywane mogą być tusze/półtusze wieprzowe lub elementy powstałe z rozbioru półtusz wieprzowych, określone w załączniku do ww. rozporządzenia Komisji Europejskiej, przez okres 60, 90, 120 lub 150 dni.

Warunkiem przystąpienia do mechanizmu jest:
1. złożenie wniosku o zawarcie umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny,
3. złożenie zabezpieczenia w wysokości 20% wnioskowanej kwoty dopłaty, o którą ubiega się Przedsiębiorca.

Wnioski o zawarcie umowy wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 30), na formularzu udostępnionym na stronach internetowych ARiMR oraz KOWR w terminie do dnia 29 kwietnia 2022 r.

Minimalna ilość wieprzowiny, jaka może zostać objęta wnioskiem o zawarcie umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania wynosi:
- 10 ton dla produktów bez kości,
- 15 ton dla pozostałych produktów.Szczegółowe informacje dotyczące trybu składania i rozpatrywania wniosków o zawarcie umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny, oraz zasady naliczania, przyznawania i wypłacania dopłat, określone są w Warunkach udziału w mechanizmie „Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny”.

Przypominamy, że za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do KOWR.

(rpf) kp / Źródło: ARiMR

Udostępnij: