fbpx
Poznań: 12 osób zatrzymanych przez policję w związku z wyłudzeniem 82 mln złotych z ARiMR fot. Adobe Stock

Poznań: 12 osób zatrzymanych przez policję w związku z wyłudzeniem 82 mln złotych z ARiMR

Napisał  Mar 28, 2022

Zatrzymani to producenci płodów rolnych oraz współdziałający z nimi rzeczoznawca majątkowy, a także urzędnicy Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu i Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

22 marca 2022 roku zatrzymano 12 osób w śledztwie dotyczącym m.in. wyłudzeń środków finansowych pochodzących z dotacji Unii Europejskiej. Zatrzymania dokonali funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu działając na polecenie Wydziału do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Ich działalność doprowadziła Skarb Państwa na straty w kwocie ponad 82 milionów złotych. Uzyskane w ten sposób nienależne środki publiczne miały rzekomo stanowić pokrycie kosztów związanych z utworzeniem grupy producentów owoców i warzyw oraz prowadzonej w tym celu działalności administracyjnej.

Wśród zatrzymanych są producenci płodów rolnych oraz współdziałający z nimi rzeczoznawca majątkowy, a także urzędnicy Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu i Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Ustalenia śledczych wskazują, że producenci żywności oraz związany z nimi rzeczoznawca, działając wspólnie i w porozumieniu doprowadzili Skarb Państwa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem z tytułu uzyskania publicznych środków finansowych, które miały być przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem rzekomej Grupy Producentów Owoców i Warzyw. W tym celu osoby te w latach 2007 – 2012 przedkładały w agendzie Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nierzetelne oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające nieprawdę w zakresie ich przynależności do tej samej grupy producentów rolnych oraz faktycznej wartości nabytych środków trwałych i gruntów. Powyższe działanie skutkowało uzyskaniem nienależnego świadczenia w 10 transzach w łącznej kwocie ponad 82 milionów złotych.

Realizacja tego przestępczego procederu ułatwiona została przez zachowanie urzędników Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu i Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Funkcjonariusze tych jednostek administracyjnych poświadczyli bowiem nieprawdę w dokumentacji kontrolnej mającej uzasadniać wypłatę poszczególnych transzy dofinansowania oraz potwierdzającej wypełnienie warunków do uznania organizacji za grupę producentów owoców i warzyw.

Prokurator sześciu zatrzymanym – w tym 5 producentom i rzeczoznawcy – przedstawił zarzuty z art. 286 § 1 k.k. w związku z art. 297 § 1 k.k. w związku z art. 294 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k. w związku z art. 12 § 1 k.k. i art. 11 § 2 k.k. Z kolei urzędnicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Poznaniu oraz Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu usłyszeli zarzuty z art. 271 § 3 k.k., czyli fałszerstwa intelektualnego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Żaden z podejrzanych nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw.

Prokurator zastosował wobec wszystkich wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozorów Policji połączonych z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami oraz poręczenia majątkowe w kwotach od 5 tysięcy do 200 tysięcy złotych.

Celem zabezpieczenia wykonania środka kompensacyjnego w postaci obowiązku naprawienia szkody, prokuratura ustanowi hipotekę przymusową na nieruchomościach będących własnością podejrzanych.

(rpf) kp / Źródło: Prokuratura Rejonowa w Poznaniu

Udostępnij:

1 komentarz

  • dadi
    Link do komentarza dadi poniedziałek, 28 marzec 2022 17:36

    to jak - najpierw nakradli a teraz ze te pieniadze moga opłacić poręczenie>????? co za kraj a mówią, że pieniązdze nie maja znaczenia dla sądu...

Skomentuj