fbpx

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – nabór trwa, dotychczas wpłynęły wnioski na 104,5 mln złotych

Napisał  Kwi 04, 2022

Przypominamy, że do 28 kwietnia 2022 roku w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można ubiegać się o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Pomoc wypłacana jest w formie bezzwrotnej premii, a jej wysokość zależy od liczby nowo utworzonych miejsc pracy.

427 wniosków o pomoc na kwotę ponad 104,5 mln złotych wpłynęło do agencji do 3 kwietnia 2022 roku, czyli na półmetku przyjmowania dokumentów o dofinansowanie w tym naborze.

Jaki jest ostateczny termin złożenia wniosku o „Premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”?

Oddziały regionalne ARiMR przyjmują wnioski do 28 kwietnia 2022 r. Dokumenty można dostarczać osobiście, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysyłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Dla kogo przeznaczona jest pomoc w tym naborze?

O przyznanie wsparcia mogą się starać rolnicy, ich małżonkowie lub domownicy, którzy chcą rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej. Mogą to zrobić również ci, którzy co najmniej 2 lata wcześniej zawiesili bądź zakończyli działalność rolniczą, ale chcą ją wznowić. Pomoc mogą otrzymać też osoby, które prowadzą już działalność pozarolniczą i chcą ją rozszerzyć o nowy rodzaj usług znajdujących się w wykazie rodzajów działalności objętych wsparciem.

Co istotne, wszyscy powinni być ubezpieczeni w KRUS-ie w pełnym zakresie, nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy. Oprócz tego gospodarstwo ubiegającego się o wsparcie musi być położone na terenie gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej – z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców – lub gminy miejskiej – z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców.

W tym naborze po raz pierwszy o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej mogą ubiegać się osoby, którym nie zostały przyznane płatności obszarowe. Dopuszczony został także udział tych, którzy skorzystali z pomocy dotyczącej różnicowania działalności w kierunku nierolniczym w poprzednim okresie programowania, czyli w latach 2007-2013.

Od czego zależy wysokość premii?

Jeżeli w biznesplanie przewidziane zostało utworzenie jednego miejsca pracy, można otrzymać 150 tys. zł. Przy dwóch stanowiskach premia wzrasta do 200 tys. zł, a przy trzech – do 250 tys. zł. Środki są wypłacane w dwóch ratach. Pierwszą – 80 proc. – otrzymuje się, gdy zostaną spełnione warunki określone w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy, a jest na to 9 miesięcy (liczone od dnia doręczenia decyzji).

Pozostałe 20 proc. wpływa na konto beneficjenta po rozliczeniu biznesplanu, jednak nie później niż do 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do 31 sierpnia 2025 r. Co najmniej 70 proc. otrzymanego dofinansowania musi być wydane na inwestycje w środki trwałe, np. zakup nowych maszyn i urządzeń czy środków transportu. Pozostałe 30 proc. można przeznaczyć na wydatki bieżące, np. płace, ubezpieczenia.

Czym może zajmować się twoja nowa firma?

Zakres rodzajów działalności, na które można uzyskać premię, jest bardzo szeroki. Firma, która zostanie założona dzięki otrzymaniu dofinansowania, może zajmować się m.in. prowadzeniem sklepu spożywczego; sprzedażą produktów nierolniczych; naprawą pojazdów samochodowych; budownictwem; fryzjerstwem; rzemiosłem; rękodzielnictwem; prowadzeniem obiektów noclegowych czy turystycznych; usługami cateringowymi; opieką nad dziećmi, osobami starszymi bądź niepełnosprawnymi. Mogą to być także usługi weterynaryjne, informatyczne, architektoniczne, inżynierska, księgowe, audytorskie czy techniczne.

Chcesz wiedzieć więcej, weź udział w szkoleniu – zachęca ARiMR

Aby ułatwić właściwe przygotowanie wniosków, eksperci z ARMR organizują internetowe szkolenia, podczas których wyjaśniają pojawiające się wątpliwości dotyczące zasad przyznawania wsparcia. Takie e-spotkania instruktażowe odbyły się już 4, 22, 29 marca. Wzięło w nich udział ponad 2 tys. osób.

Szkolenia są prowadzone w trybie zdalnym za pomocą aplikacji MS TEAMS. Kolejne spotkania z tego cyku zostały zaplanowane na 5 i 12 kwietnia w godz. 10–11.

(rpf) jp / Źródło: ARiMR

Udostępnij: