fbpx
Kombajn Deutz-Fahr Kombajn Deutz-Fahr fot. Paweł Pąk

Coraz więcej konfliktów między „nowymi” mieszkańcami wsi a rolnikami

Napisał  Kwi 08, 2022

Nieprzyjemne odzwierzęce zapachy, hałas nawet nocą oraz kurz i zapylenie to kwestie, które często przeszkadzają przybyłym na wieś „nowym” mieszkańcom i stają się kością niezgody oraz powodem konfliktów z rolnikami. Tak naprawdę te „niedogodności” są nierozłącznym elementem terenów wiejskich na których uprawia się ziemię i hoduje zwierzęta.

Nie da się tego zrobić w zupełnej ciszy i bez bardzo intensywnych zapachów, które dla niektórych osób mogą być nieprzyjemne. „Nowi” z miasta składają skargi na sąsiadów, którzy tak naprawdę robią to samo od lat, często robili to też ich rodzice i dziadkowie – po prostu produkują żywność. Można odnieść wrażenie, że ludzie z miasta dopiero po przeprowadzce na wieś dowiadują się, że mleko i mięso zanim trafi do sklepu musi zostać wyprodukowane przez rolnika.

W sprawie konfliktu pomiędzy dotychczasowym a nowymi mieszkańcami wsi Opolska Izba Rolnicza zgłosiła wniosek do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Izba chce, aby wprowadzono regulacje prawne, które mają uniemożliwić ograniczanie działalności rolniczej.

W ocenie opolskiego samorządu rolniczego, problem pojawił się w wyniku niekontrolowanego rozlewania się zabudowy mieszkaniowej na terenach wiejskich, a to właścnie wywołuje konflikty społeczne, które występują na styku terenów o różnym przeznaczeniu. Batalie rolników z pozostałymi mieszkańcami wsi obserwowane są przez Opolską Izbę Rolniczą od wielu lat.

Z relacji izby wynika, że rolnicy zgłaszają przypadki blokowania inwestycji, które otrzymały wcześniej wszystkie wymagane dokumenty i spełniają odpowiednie warunki do rozpoczęcia.

Niestety konflikty między rolnikami a przybyłymi na wieś osiedleńcami w znaczny sposób utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe prowadzenie gospodarstw rolnych na danym terenie.

Opolska Izba Rolnicza zwróciła się z prośbą do Wojewody Opolskiego, aby ten podjął działania zmierzające do skrócenia procedury akceptowania decyzji budowlanych dla rolników, dotyczy to szczególnie inwestycji w produkcją rolniczą, głównie zwierzęcą. Rolnicy chcieliby spotkać się z wojewodą, aby omówić możliwości działania w tym zakresie.

- Pismo w tej sprawie zostało skierowane do Krajowej Rady Izb Rolniczych. Ta z kolei przekazała wniosek do ministerstwa. Ministerstwo odpowiada, że to do obowiązków organów odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne i zagospodarowanie terenów należy takie kształtowanie przestrzeni w granicach gminy, aby tworzyła ona harmonijną całość, uwzględniając wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne – informuje Opolska Izba Rolnicza.

- To władze gminy, ustalając przeznaczenie terenu lub określając potencjalny sposób zagospodarowania i korzystania z terenu, powinny tak ważyć interes publiczny i interes prywatny, aby w ramach ładu przestrzennego powstawały zwarte jednostki urbanistyczne, składające się z funkcjonalnie powiązanych terenów, charakteryzujących się wspólnymi uwarunkowaniami i przewidywanymi jednolitymi celami rozwoju – podkreśla Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dodając, że w styczniu Ministerstwo Rozwoju i Technologii przekazało do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgłosił kilka propozycji, których realizacja przyczyni się do zwiększenia efektywności produkcji rolnej.

(rpf) pp / Źródło: Opolska Izba Rolnicza

Udostępnij:

Skomentuj