fbpx

Będzie łatwiej o premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Napisał  Kwi 11, 2022

Ma być prościej i z mniejszą ilością dokumentów i formalności – w ten sposób Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa chce zachęcić do składania wniosków na „Premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w poddziałaniu „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”.

O rozpoczęciu prac nad zmianą rozporządzenia poinformował wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk, który dodał, że obecnie proces ubiegania się o premie na działalność pozarolniczą będzie łatwiejszy oraz, że jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów.

Co się zmienia w „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich"

Jest to między innymi złagodzenie zobowiązań do dokumentowania realizacji założeń biznesplanu w zakresie potwierdzenia dochodowości wspieranej działalności pozarolniczej oraz wprowadzenie możliwości akceptacji przez ARiMR zmienionego biznesplanu, gdzie przewidywana kwota na zakup samochodu osobowego jest wyższa niż 50 proc. wnioskowanej kwoty pomocy – w przypadku realizacji projektów, na które pomoc została przyznana przed 22 stycznia 2022 r.;

Ograniczono też zakres wymaganych przez ARiMR zmian założeń biznesplanu, w przypadku wprowadzenia których beneficjent musi wystąpić do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę założeń biznesplanu.

Zmiany dotyczą rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014–2020 (Dz.U. 2016 poz. 1196 z późn. zm.).

(rpf) pp / Źródło: ARiMR

Udostępnij:

Skomentuj