fbpx
ARiMR: Wkrótce nabór w ramach programu „Rybactwo i Morze” fot. Adobe Stock

ARiMR: Wkrótce nabór w ramach programu „Rybactwo i Morze”

Napisał  Kwi 16, 2022

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o planowanych naborach wniosków o dofinansowanie w ramach działań Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Prezentujemy pełną listę dostępnych programów wraz z datami publikacji:

1. Priorytet 1:
- Dz. 1.8 Różnicowanie działalności i nowe formy dochodów - planowany termin publikacji ogłoszenia - maj;
- Dz. 1.11 Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów, w tym:
a) na operacje z zakresu rybołówstwa morskiego - planowany termin publikacji ogłoszenia - kwiecień/maj;
b) na operacje z zakresu rybołówstwa śródlądowego - planowany termin publikacji ogłoszenia - kwiecień/maj;
- Dz. 1.13 Innowacje naukowe lub techniczne - planowany termin publikacji ogłoszenia - maj;
- Dz. 1.3 Innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza - planowany termin publikacji ogłoszenia - maj.

UWAGA: armatorzy, którzy planują skorzystać z trwałego zaprzestania działalności połowowej planowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 nie powinni brać udziału w ww. naborach, ponieważ skorzystanie z tej pomocy będzie równoznaczne z obowiązkiem zwrotu dofinansowania otrzymanego z ww. naborów.

2. Priorytet 2:
Dz. 2.1 Innowacje w akwakulturze - planowany termin publikacji ogłoszenia - kwiecień/maj;
Dz. 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę:
a) poddziałanie 2.3.1 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę, w tym:

- w ramach art. 48 lit. a rozporządzenia nr 508/2014 - planowany termin publikacji ogłoszenia - maj;
- w ramach art. 48 lit c-d rozporządzenia nr 508/2014 - planowany termin publikacji ogłoszenia - kwiecień/ maj.

b) poddziałanie 2.3.2 Podnoszenie efektywności energetycznej - planowany termin publikacji ogłoszenia - kwiecień/ maj;
c) poddziałanie 2.3.3 Ochrona środowiska, w tym: - w ramach art. 48 lit. j rozporządzenia nr 508/2014 - planowany termin publikacji ogłoszenia – maj;
- w ramach art. 48 lit e oraz i rozporządzenia nr 508/2014 - planowany termin publikacji ogłoszenia - maj.

3. Priorytet 5:
- Dz. 5.1 Plany produkcji i obrotu - planowany termin publikacji ogłoszenia -kwiecień/ maj;
- Dz. 5.3 Środki dotyczące obrotu, w tym:
- w ramach art. 68 lit. b rozporządzenia nr 508/2014;
- w ramach art. 68 lit. g rozporządzenia nr 508/2014; 
Planowany termin publikacji ogłoszenia - kwiecień/ maj.

- Jednocześnie zwracamy uwagę, że planując operację i składając wniosek o dofinansowanie należy uwzględnić przepisy obowiązujących rozporządzeń wykonawczych dla PO „Rybactwo i Morze” wskazujące, iż wykonanie zakresu rzeczowego operacji zgodnie z umową o dofinansowanie, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową, nastąpi nie później niż do dnia 15 lipca 2023 roku – informuje ARiMR.

(rpf) pp / Źródło: ARiMR

Udostępnij: