fbpx

KRUS: Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci ubezpieczonych rolników

Napisał  Kwi 22, 2022

21- dniowe, bezpłatne turnusy rehabilitacyjne w okresie letnim organizuje KRUS dla dzieci rolników urodzonych pomiędzy 2007 – 2015 r., których przynajmniej jeden z rodziców jest ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Dzieci, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności mają pierwszeństwo w skierowaniu na te turnusy rehabilitacyjne.

Aby moć skierować dziecko na rehabilitację leczniczą, niezbędny jest wniosek stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz.U. z 2013 r. poz. 860).

Do wniosku obligatoryjnie powinien zostać dołączony:
- formularz z dodatkową informacją o stanie zdrowia dziecka
- formularz dotyczący informacji podawanych w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której danej dotyczą
- oświadczenia rodzica/opiekuna dotyczącego zgody na udzielenie wszelkiej pomocy przedmedycznej i medycznej w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dziecka  w trakcie podróży na turnus rehabilitacyjny do CRR KRUS w oraz w drodze powrotnej 

- UWAGA! Druki dostępne są w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych KRUS oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl – informuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Wypełniony wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wraz z ww. formularzami należy złożyć w placówce KRUS właściwej ze względu ma miejsce zamieszkania rolnika w terminie określonym przez jednostkę). W Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS, dzieciom zapewnione jest całodzienne wyżywienie, opieka medyczna oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. 

Lista turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu organizowanych przez KRUS w 2022 roku:
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu - Zdroju, dwa turnusy w terminach: 26.06-16.07.2022 r., 17.07-06.08.2022 r.
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, dwa turnusy w terminach: 11.07-31.07.2022 r., 01.08-21.08.2022 r.

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z chorobami układu oddechowego zorganizowane zostaną w:
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie, jeden turnus w terminie: 30.06-20.07.2022 r.,
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu - Zdroju, dwa turnusy w terminach: 14.07-03.08.2022 r., 04.08-24.08.2022 r.
Centrum Rehabilitacji Rolników w Świnoujściu, jeden turnus w terminie: 11.08-31.08.2022 r.

(rpf) kp / Źródło: KRUS

Udostępnij:

Skomentuj