fbpx

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków w ramach PROW 2014–2020

Napisał  Kwi 23, 2022

Agencja Retrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o aktualizacji i zmianach w terminach naborów wniosków dotyczących następujących instrumentów wsparcia:

- „Restrukturyzacja małych gospodarstw”;
- „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”;
- „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem” i „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”;
- rezygnacji z drugiego planowanego na 2022 r. naboru w ramach instrumentu „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”. 

Zaktualizowany harmonogram trwających i planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014–2020 w 2022 r.:

ROZWÓJ GOSPODARSTW
1. Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej / 3 stycznia – 30 grudnia 2022 r.

2. Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar a, tj. rozwój produkcji prosiąt / 29 marca – 27 maja 2022 r.
3. Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar e, tj. nawadnianie w gospodarstwie / 29 marca – 27 maja 2022 r. wrzesień 2022 r.
4. Premie dla młodych rolników / 31 marca – 29 maja 2022 r.
5. Tworzenie grup producentów i organizacji producentów / 4 maja – 17 czerwca 2022 r. październik 2022 r.
6. Restrukturyzacja małych gospodarstw / 16 maja – 14 lipca 2022 r.
7. Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej / czerwiec 2022 r. październik 2022 r.
8. Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych listopad/grudzień 2022 r. / nabór uzależniony od dostępności środków pozostałych po przeprowadzeniu poprzedniego naboru

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
1. Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – bez ASF / 28 lutego – 28 kwietnia 2022 r.
2. Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem** / czerwiec 2022 r.

ROZWÓJ TERYTORIALNY
1. Scalanie gruntów / Terminy uzależnione od SW, które ogłaszają kolejne nabory.

2. Gospodarka wodno-ściekowa / Terminy uzależnione od SW, które ogłaszają kolejne nabory.
3. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych / Terminy uzależnione od SW, które ogłaszają kolejne nabory.
4. Wsparcie przygotowawcze / Nabory ogłoszone zostały przez SW. Szczegółowe informacje na stronach internetowych poszczególnych SW.
5. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność / Terminy uzależnione od LGD, które ogłaszają nabory.
6. Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania / Nabór ciągły. Wnioski o przyznanie pomocy na operacje polegające na realizacji albo przygotowaniu połączonym z realizacją projektu współpracy składa się do 31 grudnia 2022 r.

TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI
1. Współpraca / 30 kwietnia – 15 czerwca 2022 r. – nabór ogólny bez KŁD
2. Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności / Przetargi będą ogłaszane w zależności od potrzeb i w miarę dostępnych środków
3. Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych / Przetargi będą ogłaszane w zależności od potrzeb i w miarę dostępnych środków
4. Wsparcie korzystania z usług doradczych / Przetargi będą ogłaszane w zależności od potrzeb i w miarę dostępnych środków
5. Wsparcie dla szkolenia doradców / Przetargi będą ogłaszane w zależności od potrzeb i w miarę dostępnych środków

SYSTEMY JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH
1. Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym / lipiec 2022 r.

OCHRONA EKOSYSTEMÓW I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI
1. Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych - premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa / 15 marca – 16 maja 2022 r. Wniosek wraz z załącznikami może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 10 czerwca 2022 r. Jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 17 maja 2022 r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności.
2. Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne

Rolnictwo ekologiczne
1. Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)

Dobrostan zwierząt
1. Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych: – wsparcie na zalesienie, – wsparcie na zadrzewienie / 1 czerwca – 1 sierpnia 2022 r.
2. Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska / czerwiec - lipiec 2022 r.
3. Zarządzanie zasobami wodnymi

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
31. Dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt / 1–31 lipca 2022 r. 1–31 grudnia 2022 r. *

Planowane terminy niektórych naborów wniosków mogą ulec zmianie w wyniku przebiegu procesu legislacyjnego projektów aktów prawnych lub w wyniku wydłużenia terminu naboru wniosków (zgodnie z informacją o tym wydłużeniu podaną do publicznej wiadomości przez podmiot właściwy w sprawie o przyznanie pomocy na stronie internetowej administrowanej przez ten podmiot). ** Rozszerzenie zakresu wsparcia zgodnie ze zmianą PROW 2014–2020 z rozwoju usług rolniczych na rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem.

(rpf) pp / Źródło: ARiMR

Udostępnij:

Skomentuj