fbpx
Warunki uczestnictwa w „Nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów jabłek” fot. Adobe Stock

Warunki uczestnictwa w „Nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów jabłek”

Napisał  Kwi 25, 2022

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podało informacje dotyczące publikacji Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów jabłek (Dz.U. z 2022 r., poz. 879), z dniem 25 kwietnia 2022 r. uruchomiony został mechanizm „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek”.

Aby wziąć udział w mechanizmie zakłady przetwórcze zainteresowane zakupem jabłek muszą złożyć Zgłoszenie do Centrali ARiMR. Warunki uczestnictwa przedstawione w założeniach mechanizmu, to posiadanie urządzeń do produkcji oraz prowadzenie działalności w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi na terenie Rzeczypospolitej Polski oraz prowadzenie działalności w zakresie przetwórstwa owoców i warzyw.

Zakład przetwórczy ubiegający się o zgłoszenie do udziału w mechanizmie powinien  złożyć do Centrali ARiMR Zgłoszenie zakładu przetwórczego do udziału w mechanizmie „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek” za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do 28.04.2022 r.

Dla kogo przeznaczona jest pomoc?Pomoc finansowa w ramach mechanizmu przysługuje producentowi jabłek albo organizacji producentów owoców i warzyw. Warunkiem uczestnictwa w mechanizmie jest realizacja przez producenta jabłek działań prośrodowiskowych w gospodarstwie.

Pomoc jest udzielana w odniesieniu do ilości jabłek sprzedanych przez producenta jabłek albo organizację producentów zakładom przetwórczym, znajdującym się na liście zakładów przetwórczych wskazanych w Wykazie prowadzonym przez Prezesa ARiMR.

Maksymalna ilość jabłek, w odniesieniu do których może zostać udzielona pomoc, wynosi 200 000 ton.

Prezes ARiMR ogłasza informację o dacie zakończenia realizacji dostaw jabłek, które będą mogły zostać objęte pomocą, poprzez komunikat zamieszczony na stronie internetowej ARiMR www.gov.pl/web/arimr

Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn ilości jabłek kwalifikujących się do pomocy wyrażonej w kilogramach oraz stawki pomocy wynoszącej 0,30 zł/kg.

Pomoc jest udzielana w odniesieniu do ilości jabłek o jakości odpowiadającej minimalnym wymaganiom dla klasy II określonym w normie handlowej dla jabłek, o której mowa w art. 3 rozporządzenia 543/2011, z wyjątkiem wymagań dotyczących prezentacji i oznakowania produktów.

Producent jabłek albo organizacja producentów składa wnioski o udzielenie pomocy w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu składania i rozpatrywania zgłoszeń oraz wniosków o udzielenie pomocy oraz zasady naliczania, przyznawania i wypłacania pomocy, określone są w Instrukcjach.

Za datę złożenia „Zgłoszenia (…)” przyjmuje się datę jego wpływu w formie skanu do ARiMR na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Prezes Agencji w dniu 29.04.2022 r. opublikuje na stronie internetowej Agencji (www.gov.pl/web/arimr) Listę zgłoszonych zakładów przetwórczych do udziału w mechanizmie „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek”.

(rpf) kp / Źródło: MRiRW

Udostępnij: