fbpx

Łódzkie: Śmiertelne wypadki podczas pracy w rolnictwie

Napisał  Kwi 25, 2022

Do wypadków przy pracach rolnych, których efektem była niestety śmierć poszkodowanych, doszło 19 kwietnia 2022 roku na terenie województwa łódzkiego.

Pierwsze zdarzenie miało miejsce w powiecie zgierskim, gdzie zginął 53-letni mężczyzna, drugi tragiczny wypadek, którego skutki to śmierć 63-latka, zdarzył się tego samego dnia w powiecie sieradzkim.

Wstępne istalenia policji wskazują, że 53-letni rolnik w jednym z gospodarstw w Bratoszewicach został przygnieciony przez ciągnik rolniczy podczas prac porządkowych związanych z wycinką drzew i wyrywaniem korzeni. W drugim przypadku 63-letni mężczyzna w miejscowości Wróblew, również został przygnieciony przez ciągnik – tym razem podczas obsługi traktora. W pierwszym przypadku były to ciężkie prace, które powinny być prowadzone przy asekuracji innej osoby, natomiast w dugim zdarzeniu być może wystarczyłoby zachować wystarczającą ostrożność. Jedno jest pewne – tych tragicznych zdarzeń prawdopodobnie można by uniknąć stosując zasady BHP i zdrowy rozsądek.

Wraz z policjanci apelują, aby podczas prac w gospodarstwie zachować ostrożność i rozwagę. Kategorycznie nie należy wykonywać prac polowych korzystając z maszyn i innych urządzeń rolniczych będąc pod wpływem alkoholu. Nie pozwólmy również osobom nieposiadającym uprawnień do kierowania i używania maszyn rolniczych.

Zachowajmy szczególną ostrożność podczas korzystania z drogi, przede wszystkim podczas manewru mijania z innymi pojazdami. Zadbajmy również o stan techniczny pojazdów oraz sprzętu rolniczego. Do prac angażują się również członkowie rodzin, w tym dzieci i młodzież. Dlatego też zachowajmy szczególną ostrożność. Osoby młodsze i nieposiadające wiedzy dotyczącej prac rolniczych powinny wykonywać drobniejsze czynności, oczywiście pod okiem dorosłych. Zwróćmy też szczególną uwagę na młodsze dzieci, które często bawią się w pobliżu urządzeń i maszyn. Pamiętajmy aby były one odpowiednio zabezpieczone i unieruchomione.  Zadbajmy również o odpowiedni ubiór, dostosowany do pogody oraz rodzaju wykonywanych prac.  Nie lekceważmy podstawowych zasad BHP.

Aby uniknąć wypadków, które bardzo często bywają tragiczne w skutkach, pamiętajmy o odpowiednim zaplanowaniu wykonywanych prac, uwzględnieniu przerwy na odpoczynek oraz rozsądnym i poważnym podejściu do zasad bezpieczeństwa.

Według danych podanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2021 roku rolnicy zgłosili do KRUS 12 088 wypadków, o 1 114 (10,02%) więcej niż w 2020 roku/ Odnotowano 45 wypadków śmiertelnych, o 10 (28,6%) więcej niż w 2020 roku. Najwięcej osób zostało poszkodowanych wskutek: „upadku osób” – 4 812 (50,2% wszystkich wypłaconych jednorazowych odszkodowań), „pochwyceń lub uderzeń przez ruchome części maszyn i urządzeń” – 1 221 (12,7%), „uderzeń, przygnieceń bądź pogryzień przez zwierzęta” – 1 130 (11,8%) oraz w wyniku „innych zdarzeń” – 955 (9,9%). /żródło KRUS/

Tak naprawdę ważne jest podejście rolników do kwestii zachowania zasad bezpieczeństwa podczas pracy w gospodarstwie rolnym, bowiem wielu wypadkom w rolnictwie można zapobiec poprzez właściwą organizację pracy i przestrzeganie następujących zasad:
- dbanie o ład i porządek w obejściu gospodarstwa,
- użytkowanie sprawnych maszyn i urządzeń, wyposażonych w osłony i zabezpieczenia ruchomych części, sprawny układ hamulcowy i kierowniczy oraz sygnalizację świetlną,
- wykonywanie napraw, usuwanie awarii, zanieczyszczeń i zapchań po wyłączeniu silnika i WOM,
- przebywanie w bezpiecznej odległości od pracujących maszyn i urządzeń,
- prawidłowe zabezpieczenie maszyn i urządzeń podczas pracy i postoju,
- używanie maszyn wyposażonych w mocne i dobrze zamontowane drabinki oraz schodki wejściowe do kabin, przyczep i na pomosty oraz wchodzenie i schodzenie z nich przodem do maszyny,
- nie przewożenie ludzi na przyczepach, błotnikach ciągników, w nieprzystosowanych do tego celu kabinach ciągników, na zaczepach, pomostach i ładunkach,
- zabezpieczenie przewożonych ładunków objętościowych przed upadkiem i osunięciem ze środka transportu,
- stosowanie odzieży roboczej przylegającej do ciała i obuwia przylegającego do kostki na protektorowanej podeszwie,
- zapewnienie właściwej opieki dzieciom, oraz wydzielenie dzieciom specjalnego miejsca do zabawy, z dala od miejsca wykonywania pracy w gospodarstwie,
- stosowanie przerw w pracy na odpoczynek i regenerację sił, ograniczenie ekspozycji ciała na działanie słońca i wysokich temperatur.

(rpf) kp / Źródło: Łódzka Policja

Udostępnij:

Skomentuj