fbpx

WIR wyliczyła jakie dopłaty do nawozów dostaną rolnicy

Napisał  Kwi 27, 2022

Do Wielkopolskiej Izby Rolniczej (WIR) zwracają się rolnicy, którzy pytają jak należy wyliczyć dopłatę do nawozów. Specjaliści z Izby postanowili zaprezentować sposób obliczania należnej dopłaty wraz z przykładami.

Przede wszystkiim aby kwalifkować się do dopłat oraz w celu wyliczenia właściwej kwoty należy dysponować przynajmniej fakturami za okres w którym wydatki są kwalifikowane czyli od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 roku. Należy również złożyć wniosek o dopłaty, który będzie zawierał informacje o powierzchni gruntów ornych oraz trwałych użytków zielonych w gospodarstwie.

Wysokość dopłaty zostanie wyliczona przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Warto do wniosku dołączyć również faktura z wcześniejszych zakupów nawozów za lata 2020/ 2021 jeśli ceny nawozów z tych faktur są niższe, od opublikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Poniżej publikujemy dwa przykładowe wyliczenia opracowane przez Wielkopolską Ibę Rolniczą, przy czym pierwszy przykład wyliczono w dwóch wariantach.

Przykładowe wyliczenie dopłaty do nawozów

Przykład 1.
- Rolnik kupił 1 t saletry amonowej w sezonie 2021/22, w cenie 4 000 zł/t
- Rolnik posiada faktury za 2020/21, z których wynika, że wtedy kupił saletrę amonową za 950 zł/t
- Rolnik ma 5 ha gruntów ornych – zgłoszonych we wniosku o dopłaty bezpośrednie w 2022 r.

Pierwsze wyliczenie na podstawie faktur z 2020/21 oraz 2021/22
Rolnik Kupił: 1t * 4 000 zł/t = 4 000 zł (2021/22)
W poprzednim sezonie za ten sam nawóz zapłaciłby 1t * 950 zł/t = 950 zł (2020/21) – cena 950 zł/t wynika z faktury za zakup w sezonie 2020/21
Różnica: 4 000 – 950 = 3 050 zł
Maksymalna dopłata wg. rozporządzenia: 500 zł/ha * 5 ha = 2 500 zł
Rolnik otrzyma 2 500 zł

Drugie wyliczenie na podstawie faktur z 2021/22 i średniej GUS z 2020/21
Rolnik Kupił: 1t * 4 000 zł/t = 4 000 zł (2021/22)
Według GUS ten nawóz rok temu kosztował: 1t * 1 235,80 zł/t = 1 235,80 zł (2020/21)
Różnica: 4 000 – 1 235,8 = 2 764,2 zł
Maksymalna dopłata wg. rozporządzenia: 500 zł/ha * 5 ha = 2 500 zł
Rolnik otrzyma 2 500 zł

Przykład 2.
Rolnik zgłasza do dopłat 16 ha gruntów ornych. W sezonie 2021/22 zakupił:
- 2 t saletry amonowej w cenie 4 000 zł/t
- 1,5 t nawozu wieloskładnikowego w cenie 3 600 zł/t
Rolnik nie posiada faktur za te nawozy, za sezon 2020/21.
Kwota pomocy zostanie wyliczona na podstawie faktur rolnika za 2021/22 oraz średniej ceny tych nawozów za 2020/21 opublikowanej w biuletynie MRiRW, gdzie saletra amonowa ma cenę 1 235,80 zł/t a nawóz wieloskładnikowy NPK kosztuje 1852,62 zł/t.
Rolnik otrzyma: 2 t saletry * 4 000 + 1,5 t NPK * 3 600 zł = 13 400 zł
2 t saletry *1 235,8 + 1,5 t NPK *1 852,62 = 5 250,53
Różnica w kosztach zakupu: 13 400 zł – 5 250,53 zł = 8 149,47
Górny limit pomocy: 16ha * 500 zł = 8 000 zł
Rolnik otrzyma 8 000 zł.

W każdym z tych przypadków, kwota dopłaty wynika z maksymalnego pułapu czyli 500 zł/ha, pomimo, że faktyczna różnica w zakupie nawozów była wyższa. Możemy przypuszczać, że takich przypadków będzie najwięcej, ze względu na fakt, że do wyliczeń przyjmuje się wyłącznie grunty zgłoszone do dopłat bezpośrednich, a nie użytkowane przez rolnika na zasadzie nieformalnych dzierżaw. Im większa będzie ta różnica, tym mniejszą dopłatę w stosunku do różnicy w zakupie otrzyma rolnik.

(rpf) kp / Źródło: WIR / Andrzej Przepióra, Aleksander Poznański

Udostępnij: