fbpx

Płatności za zazielenienie: Odstępstwo od zakazu prowadzenia produkcji na ugorach w 2022 roku

Napisał  Kwi 30, 2022

W 2022 roku rolnicy mogą prowadzić na ugorach produkcję w ramach płatności za zazielenienie na podstawie decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2022/484 z dnia 23 marca 2022 r. przewidującej odstępstwa od rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 oraz od rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 639/2014 w odniesieniu do spełniania określonych warunków dotyczących płatności z tytułu zazieleniania za rok składania wniosków 2022 (Dz. Urz. UE L 98 z 25.03.2022 r., str. 105).

Objęte odstępstwem ugory można wykorzystać do produkcji żywności i pasz, co umożliwia uznanie gruntów ugorowanych za odrębne uprawy w ramach dywersyfikacji upraw lub za obszary proekologiczne (EFA), nawet jeśli na takich gruntach jest prowadzona produkcja, tj. wypas, zbiór w celu produkcyjnym lub uprawa.

- Na ugorach objętych odstępstwem w ramach obszarów proekologicznych (EFA) będzie możliwe stosowanie środków ochrony roślin, a odstępstwo nie obejmuje ugorów z roślinami miododajnymi uznawanymi za obszary proekologiczne (EFA) – informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Co ważne, uprawy ozime oraz uprawy wieloletnie, deklarowane jako ugór, na którym jest prowadzona produkcja w celu wypełnienia obowiązku zazielenienia, nie są uznawane za zgodne z wprowadzonym odstępstwem. Do ugorów, na których jest prowadzona produkcja nie przysługuje uzupełniająca płatność podstawowa.

(rpf) kp / Źródło: ARiMR

Udostępnij: