fbpx

„Współpraca” - można składać wnioski o wsparcie na innowacje

Napisał  Maj 01, 2022

Grupy operacyjne EPI zainteresowane wsparciem na operacje, których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie innowacji w ramach działania „Współpraca” od 30 kwietnia 2022 roku mogą składać wnioski w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jest to pomoc udzielana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Maksymalne dofinansowanie o jakie można wnioskować to 12 mln złotych.

O pomoc mogą starać się grupy operacyjne EPI, które działają na obszarach wiejskich na rzecz innowacji w rolnictwie. Warunkiem do udziału w programie wsparcia jest również posiadania przez lidera takiej grupy nadanego numeru identyfikacyjnego w krajowym systemie ewidencji producentów. Grupa EPI musi posiadać zdolność prawną albo działać jako spółka cywilna bądź konsorcjum.

Grupa wnioskująca o wsparcie może ona zrzeszać m.in. rolników, uczelnie, przedsiębiorców, właścicieli lasów, jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe, związki rolnicze czy instytucje doradcze. Istotne jest, aby przynajmniej jeden z podmiotów wchodzących w skład występującej o wsparcie grupy musi być rolnikiem, a jeśli planowane przedsięwzięcie obejmuje koszty badań, wymagane jest, by jej członkiem była placówka naukowa.

Wnioskujący o wsparcie mogą liczyć na pomoc przyznawaną w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych oraz ryczałtu – w przypadku kosztów bieżących. 12 mln zł wynosi limit dofinansowania na jedną grupę operacyjną, a w przypadku pojedynczej operacjin kwota to 6 mln zł. W okresie realizacji PROW na lata 2014-2020 dana grupa może pozyskać środki tylko raz.

- Otrzymane wsparcie może zostać przeznaczone na opracowanie i wdrożenie nowych lub znacznie udoskonalonych technologii, metod organizacji czy marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów bądź na samo powstawanie tych produktów. Dofinansowanie może być spożytkowane także na tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych – informuje Agencja Resturykturyzaji i Modernizacji Rolnictwa.

Wnioski o pomoc są przyjmowana w terminie od 30 kwietnia do 15 czerwca 2022 roku. Należy je dostarczyć do Centrali ARiMR. Dokumenty można będzie złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, a także w formie dokumentu elektronicznego wysłanego za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.

(rpf) kp / Źródło: ARiMR

Udostępnij:

1 komentarz

  • farmer
    Link do komentarza farmer sobota, 30 kwiecień 2022 21:15

    ile to grup fikcyjne sie organizuje i kase wyciagaja za nic... i tu następna okazja

Skomentuj