fbpx

Wkrótce nabór na „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Jak zyskać 60 tysięcy złotych?

Napisał  Maj 02, 2022

Pomoc w ramach „Restrukturyzacji małych gospodarstw” jest przeznaczona dla rolników spełniających określone kryteria, to przede wszystkim posiadanie gospodarstwa rolnego obejmującego przynajmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.

Należy również pamiętać, że wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro. 

Kto może starać się o wsparcie?

O wsparcie w ramach programu można się starać od 16 maja 2022 roku, a kwota wsparcie o jaką będzie można wnisokować to 60 tysięcy złotych wypłacanych w formie bezzwrotnej premii przeznaczonej na restrukturyzację małych gospodarstw. Jest to już dziesiąty nabór wniosków o tę formę wsparcia z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a nabór potrwa do 14 lipca 2022 roku.

Osoby, które chcą skorzystać z tego wsparcia, mogą być ubezpieczone w KRUS-ie, jak i w ZUS-ie. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie. Istotne jest, by dochód lub przychód z działalności rolniczej stanowił co najmniej 25 proc. całości dochodów lub przychodów.

Kto nie może skorzystać z premii?

Są też ograniczenia, bowiem o to dofinasowanie nie mogą ubiegać się beneficjenci następujących programów wsparcia:
- „Ułatwianie startu młodym rolnikom”,
- „Modernizacja gospodarstw rolnych”,
- „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,
- „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW 2007-2013,
- „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, „Premie dla młodych rolników” w ramach PROW 2014-2020.

Jaką kwotę wsparcia można otrzymać?

Kwota wsparcia jaką można dostać na restrukturyzację małego gospodarstwam wynosi 60 tys. złotych, środki zostaną wypłacone w dwóch ratach:
- 80% (48 000 zł) rolnik otrzyma po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy,
- 20% (12 000 zł) zostanie wypłacone rolnikowi po poprawnej realizacji założeń biznesplanu.

Na co można przeznaczyć środki?

Otrzymane wsparcie w całości musi zostać przeznaczone na działalnośc rolniczą prowadzoną w gospodarstwie lub na przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych produktów rolnych.

Istotne jest to, że co najmniej 80 proc. kwoty musi być wydane na środki trwałe, w tym między innymi na:
- zakup nowych maszyn rolniczych, urządzeń i wyposażenia,
- budowę, przebudowę lub remont budynków służących produkcji rolniczej;
- nabycie gruntów rolnych lub stad podstawowych;
- zakładanie sadów albo plantacji roślin wieloletnich.

Kiedy można składać wnioski o wsparcia?Wnioski o wsparcie w ramach „Restrukturyzacji małego gospodarstwa” od 16 maja do 14 lipca 2022 r. będzie można składać w oddziałach regionalnych Agencji – osobiście, przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP

Wraz z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypominamy, że pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw może być przyznana tylko raz w czasie realizacji PROW 2014-2020.

Dotychczas odbyło się dziewięć naborów, w ramach których złożono łącznie prawie 75,5 tys. wniosków, a ponad 2,9 mld złotych trafiło z tego tytułu na konta beneficjentów.

(rpf) kp / Źródło: ARiMR

Udostępnij: