fbpx
Wydrukuj tę stronę
12 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zdrowia Roślin fot, Adobe Stock

12 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zdrowia Roślin

Napisał  Maj 12, 2022

12 maja został ogłoszony Międzynarodowym Dniem Zdrowia Roślin przez Organizację Narodów Zjednoczonych w celu zwiększenia globalnej świadomości na temat znaczenia zdrowia roślin – w końcu to od niego zależy zdrowie zarówno nasze, jak i naszej planety.

Dobroczynne działanie roślinności dla człowieka jest ogrmne, bowiem 80 procent żywności, którą jemy stanowią właśnie rośliny. Rośliny produkują też 98% tlenu, którym oddychamy.

W jakim celu ustanowiono Międzynarodowy Dzień Zdrowia Roślin?

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) ustanawiając ten dzień, dąży do podniesienia globalnej świadomości na temat tego, w jaki sposób ochrona zdrowia roślin może pomóc w:

- wyeliminowaniu głodu;
- zmniejszeniu ubóstwa;
- ochronie różnorodności biologicznej;
- pobudzaniu rozwoju gospodarczego.

Dzień ten jest kluczowym dziedzictwem Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 2020.

Dlaczego to takie ważne?

Dbałość o zdrowie roślin ma szczególne znaczenie, ponieważ:

- Zarówno nasze zdrowie, jak i zdrowie naszej planety zależy od roślin.
- Rośliny stanowią 80 proc. żywności, którą jemy i produkują 98 proc. tlenu, którym oddychamy.
- Szkodniki i choroby roślin są odpowiedzialne za utratę nawet 40 proc. światowych upraw żywności oraz za straty handlowe w obrocie produktami rolnymi przekraczające 220 miliardów dolarów rocznie.

Na co wpływa zdrowie roślin?

Zdrowie roślin ma wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe i rolnictwo. Zmiany klimatyczne i działalność człowieka wpływają również na zdrowie roślin, zmieniając ekosystemy i ograniczając różnorodność biologiczną, jednocześnie tworząc nowe nisze dla rozwoju szkodników.

Międzynarodowe podróże i handel powodują, że szkodniki i choroby pojawiają się w miejscach, w których wcześniej nie występowały. Zapewnienie zdrowia roślinom jest niezbędne dla życia na ziemi i każdy z nas ma do odegrania pewną rolę.

Działania dla zdrowia roślin

ONZ wskazuje, że dbanie o zdrowie roślin wiąże się z tym, że:

- Rządy, decydenci i prawodawcy muszą nadać priorytet zdrowiu i ochronie roślin: zapewniać zgodność z międzynarodowymi normami fitosanitarnymi, inwestować w innowacje w zakresie zdrowia roślin, badania i rozwój oraz wzmacniać krajową i regionalną ochronę roślin.- Rolnicy mogą zapobiegać rozprzestrzenianiu się szkodników, stosując wyłącznie certyfikowane nasiona i sadzonki wolne od szkodników oraz regularnie monitorując, kontrolując i zgłaszając występowanie nietypowych szkodników w swoich gospodarstwach.- Sektory transportu i handlu powinny wdrażać normy międzynarodowe, przestrzegać obowiązujących przepisów fitosanitarnych, przyczyniać się do ustanawiania norm Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin.

- Ogół społeczeństwa powinien być świadomy zagrożeń związanych z transgranicznym przenoszeniem roślin i produktów roślinnych, które mogą być źródłem szkodników i chorób.

- Rolnicy powinni stosować przyjazne dla środowiska praktyki ochrony przed szkodnikami – w tym oparte na metodach biologicznych, które nie szkodzą owadom zapylającym i wykorzystują pożyteczne owady i organizmy.

- Należy zachować ostrożność przy zakupach roślin i produktów roślinnych, zwłaszcza za pośrednictwem handlu na odległość, który omija regularne kontrole fitosanitarne. Ważne jest, aby kupować od renomowanych firm, które zapewniają międzynarodową certyfikację fitosanitarną dla bezpiecznego handlu roślinami i produktami roślinnymi.

Rola edukacji

Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym warto uświadamiać, że rośliny mogą chorować oraz co to oznacza dla bezpieczeństwa żywnościowego, różnorodności biologicznej, środowiska i naszej gospodarki.

Organizacje pozarządowe i instytucje współpracujące bezpośrednio z rolnikami mogą podnosić ich świadomość na temat najlepszych praktyk w zakresie zapobiegania szkodnikom i zapewniać im praktyczne wsparcie we wdrażaniu tych metod. Mogą koordynować działania różnych zainteresowanych stron w dziedzinie zdrowia roślin, zwłaszcza na szczeblu lokalnym.

Działania PIORiN

We wszystkie te działania włącza się Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), która na co dzień stoi na straży zdrowia roślin.

Zadania realizowane przez PIORiN mają na celu:
- zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych;
- eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin;
- nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotne i jakościowe.

Zadania i cele Inspekcji osiągane są poprzez:
- prowadzenie działalności kontrolnej i diagnostycznej;
- szeroko zakrojoną działalność edukacyjną nakierowaną na podnoszenie wiedzy z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa wśród producentów rolnych i przedsiębiorców działających w branży rolniczej.
- diagnostykę laboratoryjną, która jest ważnym obszarem działalności Inspekcji – laboratoria Inspekcji działają w oparciu o wdrożony system zarządzania jakością, a większość z nich uzyskała certyfikat akredytacji PCA na zgodność z normami międzynarodowymi; posiadanie akredytacji stanowi potwierdzenie, że usługi świadczone przez laboratorium reprezentują wysoki standard jakości, uzyskiwany poprzez stosowanie uznanych metod badawczych i nowoczesnego wyposażenia oraz kompetencje i bezstronność personelu, przy zapewnieniu stałej gotowości do współpracy z klientem.

(rpf) kp / Źródło: MRiRW

Udostępnij:

1 komentarz