fbpx
Ruszył nabór na restrukturyzację małych gospodarstw 2022 fot. Paweł Pąk

PROW: Restrukturyzacja małych gospdodarstw - można wnioskować o 60 tys. wsparcia

Napisał  Maj 16, 2022

Oddziały regionalne ARiMR rozpoczęły Przyjmowanie wniosków o wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw rozpoczęły oddziały reginalne Agecncji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wsparcie wypłacane jest formie 60 tys. zł bezzwrotnej premii finansowanej z budżetu PROW 2014 – 2020. Wnioski można składać od 16 maja do 14 lipca 2022 roku.

Zainteresowani tą formą wsparcia powinni posiadać gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro.

Rolnicy chcący ubiegać się o premię, mogą być ubezpieczeni w KRUS-ie, jak i w ZUS-ie. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie. Istotne jest, by co najmniej 25 proc. dochodów lub przychodów osiąganych przez zainteresowanego pochodziło z działalności rolniczej.

Z możliwości ubieganie się o pomoc w ramach „Restrukturyzacji małych gospodarstw” beneficjenci następujących mechanizmów: „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW 2007-2013, a także „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, „Premie dla młodych rolników” w ramach PROW 2014-2020.

Kwota wsparcia na restrukturyzację małego gospodarstwa wynosi 60 tys. złotych i jest wypłacana jest w dwóch ratach – 80 proc. rolnik dostaje po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy i 20 proc. – po poprawnej realizacji biznesplanu.

Całą kwotę wsparcia należy przeznaczyć na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Co najmniej 80 proc. kwoty musi być wydane na środki trwałe, m.in. na: zakup nowych maszyn rolniczych, urządzeń i wyposażenia oraz na budowę, przebudowę lub remont budynków służących produkcji rolniczej; nabycie gruntów rolnych lub stad podstawowych; zakładanie sadów albo plantacji roślin wieloletnich.

Wnioski można składać od 16 maja do 14 lipca 2022 r. w oddziałach regionalnych Agencji – osobiście, przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

(rfp) kp / Źródło: ARiMR

Udostępnij:

Skomentuj