fbpx

KRIR postuluje o prawo do zaliczek z PROW dla wszystkich rolników

Napisał  Maj 20, 2022

- Zaliczki powinny być wypłacane wszystkim rolnikom, a po zakończeniu kontroli i wydaniu decyzji należałoby wykonać końcowe rozliczenie – to postulat zgłoszony przez Krajową Radę Izb Rolniczych do Premiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka.

We wniosku z 17 maja 2022 roku KRIR wystąpił do szefa resortu rolnictwa o podjęcie tematu na forum Unii Europejskiej aby wypłata zaliczek z tytułu należnych rolnikom dopłat bezpośrednich i płatności PROW była niezależna od prowadzenia kontroli u wytypowanych rolników.

(rpf) pp / Źródło: KRIR

Udostępnij: