fbpx
Drożejący opał stanowi ogromny problem dla producentów warzyw szklarniowych fot. Adobe Stock

Drożejący węgiel to duży problem dla producentów warzyw szklarniowych

Napisał  Maj 22, 2022

Coraz wyższe koszty prowadzenia działalności w praktycznie każdej branży stały się bardzo dużym problemem, a niejednokrotnie barierą dla opłacalności prowadzonych usług czy też produkcji.

Tak jak praktycznie całe polskie rolnictwo, również zajmujący się uprawą warzyw szklarniowych mogą mieć problem z rentownośćią – w tym przypadku powiązaną bardzo mocno, a wręcz uzależnioną od cen opału stosowanego do ogrzewania upraw ciepłolubnych. Producenci sygnalizują, że jeszcze w minionym roku koszt tony tzw. miału używanego zazwyczaj do ogrzewania szklarni i tuneli wynosił około 400 złotych za tonę, obecnie to nawet 1500 zł/ t.

Wysokie koszty to niejedyny problem producentów pod osłoną, bowiem okazuje się, że poza wysoką ceną pojawia się problem z brakiem dostępności opału.

Produkcja warzyw i owoców jest bardzo pracochłonna, a kolejnym problemem, z którym zmagają się ich producenci jest dostępność siły roboczej. Te wszystkie czynniki powodują, że koszty produkcji skokowo rosną. Tymczasem analizy prowadzone na bieżąco między innymi przez Wielkopolską Izbę Rolniczą, wskazują iż gigantyczny wzrost kosztów produkcji nie przełoży się na ceny wyprodukowanych warzyw i owoców, co w konsekwencji doprowadzi do problemów finansowych wielu małych, jak i dużych gospodarstw.

Wobec powyższych faktów Wielkopolska Izba Rolnicza wystąpiła do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Henryka Kowalczyka z pismem w sprawie uruchomienia mechanizmów wsparcia dla producentów warzyw ciepłolubnych. Samorząd rolniczy zwrócił uwagę na skokowy wzrost kosztów produkcji w gospodarstwie, który w przypadku warzyw ciepłolubnych sięga blisko 80%.

Ministerstwo odpowiada: To głównie wina inflacji oraz wojny

Na pismo Wielkopolskiej Izby Rolniczej odpowiedziało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które zwróciło uwagę na problem inflacji w polskiej i światowej gospodarce. Wybuch wojny zwiększył już i tak dużą presję na wzrost cen. Resort rolnictwa dodaje, że Rząd RP na bieżąco podejmuje działania, mające na celu niwelowanie negatywnych skutków zmian czynników wpływających na koszty produkcji i ceny detaliczne żywności.

MRiRW poinformowało też, że w ostatnich tygodniach do ministesrtwa docierały informacje, dotyczące problemów występujących na rynku miału węglowego czy węgla wykorzystywanego przez producentów warzyw szklarniowych. Resort rolnictwa zakomunikował, że krajowi producenci węgla, realizując dostawy węgla energetycznego w głównych segmentach rynku, posiadają ofertę dla sektora rolno-ogrodniczego. W związku z czym istnieje możliwość zawierania umów bezpośrednio z producentem na dostawę miałów, zgodnie ze zgłaszanymi za potrzebowaniami przez odbiorców finalnych. Obecnie, w związku z sytuacją panującą na rynku węglowym producenci potwierdzają zwiększenie podaży węgla dla odbiorców sektora rolno-ogrodniczego na 2022 rok.

MRiRW: Pomóc ma Tarcza Infalcyjna 1.0 i 2.0

Ministerstwo w odpowiedzi dla WIR poinformowało również, z w związku z utrzymującą się wysoką dynamiką cen, analizuje się przedłużenie obowiązywania Tarcz antyinflacyjnych. Odnosząc się do kwestii wzrostu cen energii, gazu i paliw resort rolnictwa dodał, że wprowadzona została tzw. Tarcza Antyinflacyjna 1.0. i Tarcza Antyinflacyjna 2.0. W ocenie Ministerstwa, w Polsce wprowadza się jeden z najbardziej rozbudowanych programów walki z inflacją w skali całej Europy.

Ministerstwo zachęca do zrzeszania się w organizacje producentów

Ministerstwo odnosząc się do postulatu uruchomienia mechanizmów wsparcia dla producentów warzyw szklarniowych wskazuje, że jednym z już istniejących działań systemowych na rynku produktów ogrodniczych jest wdrażanie instrumentu wsparcia organizacji producentów owoców i warzyw uregulowanego przepisami unijnymi. Od wielu lat resort rolnictwa zachęca producentów owoców i warzyw do zrzeszania się w organizacje producentów, które w tym sektorze pełnią główną rolę w stabilizacji sytuacji podażowo-popytowej, a pośrednio sytuacji dochodowej rolników. To jest ciągle niewykorzystane narzędzie w polskim rolnictwie.

Sytuacja na polskiej wsi staje się coraz trudniejsza. Ponownie ceny nawozów są bardzo wysokie. Do tego dochodzą znaczące podwyżki w przypadku gazu i energii. Jakby tego było mało obserwujemy także drastyczne wzrosty ceny węgla. Według szacunków ceny te są o 100% wyższe w porównaniu do rok ubiegłego. Oprócz horrendalnie wysokich cen, pojawia się również problem z jego dostępnością, gdyż staje się on towarem deficytowym.

Kolejne sankcje nakładane na Rosję uderzają rykoszetem w polską i europejską gospodarkę

Według wyliczeń już za miesiące skończą się zapasy węgla z Rosji na które zostało nałożone embargo. Kraje Unii Europejskiej w ostatnim czasie zatwierdzone zostały kolejne sankcje na Rosje ze względu na inwazję na Ukrainę. Wśród nich jest właśnie zakaz importu węgla z Rosji, co może pogorszyć sytuację gospodarstw rolnych, gdyż wiele z nich korzysta z węgla. Do tej pory głównie dostępny był właśnie węgiel z Rosji, który był tańszy i bardziej kaloryczny.

MRiRW: To będą trudne lata, ale w końcu wszystkim się to opłaci

W piśmie skierownym do WIR resort rolnictwa zauważa, że cała unjna gospodarka niewątpliwie ucierpi na budowaniu niezależności energetycznej. Ten efekt będzie widoczny w tym i kolejnych latach. Natomiast w perspektywie długoterminowej wszystkim nam to się opłaci. Warto też zadbać o produkcję energii odnawialnej na terenach wiejskich. Biogazownie połączone ze szklarniami oraz fotowoltaiką czy innymi odnawialnymi źródłami energii pomogłyby rozwiązać problem rosnących kosztów energii.

(rpf) pp / Źródło: WIR

Udostępnij: