fbpx

Pszczelarstwo: Ostatni tydzień na złożenie wniosku o dofinansowanie na rozwój pasieki

Napisał  Maj 23, 2022

Jeszcze do 31 maja 2022 r. indywidualni hodowcy pszczół mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dodatkowe środki na rozwój pasieki.

Pomoc wynosi 20 złotych na jedną rodzinę pszczelą, która przetrwała zimę. Tegoroczny nabór rozpoczął się 1 kwietnia, a dotychczas do Agencji wpłynęło ponad 18,5 tys. wniosków na kwotę ok. 14,5 mln zł. Limit pomocy dostępny w tym roku to 35,5 mln zł.

Wniosko o wsparcie zainteresowani pszczelarz mogą składać w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa osobiście lub przez pełnomocnika. Można go także wysłać listem poleconym lub nadać przez skrzynkę ePUAP.

Do formularza wniosku należy dołączyć aktualne zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o liczbie posiadanych pni pszczelich, zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a w przypadku jego braku – wypełniony i podpisany wniosek o taki wpis. Ponieważ wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie, do wniosku należy dołączyć także informację o otrzymanych środkach z tego tytułu.

Wsparcie do przezimowanych rodzin pszczelich zostało uruchomione w 2021 r. i wówczas skorzystało z niego ponad 23 tys. pszczelarzy, którzy otrzymali blisko 20 mln zł.

(rpf) kp / Źródło: ARiMR

Udostępnij:

Skomentuj