fbpx
Wybór szkoły rolniczej ma wpływ na poziom wiedzy młodego rolnika fot. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Ranking szkół rolniczych w Polsce

Napisał  Maj 26, 2022

Wraz ze wszechobecnym rozwojem, rónież w kwestii rolnictwa również pojawiło się sporo zmian i nowości. W związku z tym praca w gospodarstwie rolnym jest o wiele mniej skomplikowana za sprawą specjalistycznych maszyn, urządzeń i pojazdów. Jednak niezbędne jest, aby ktoś te maszyny w odpowiedni sposób obsługiwał, czy też po prostu posiadał wiedzę na ich temat np. w zakresie sprzedaży.

Oprócz rozwoju technicznego są także inne kwestie, które pozostają niezmienne. Mowa tu przede wszystkim o trosce o zwierzęta, ich odpowiednią pielęgnację i ewentualne postępowanie przy leczeniu. W praktyce wiedza na temat tego jak pracować w gospodarstwie jest przekazywna przede wszystkim w rodzinnym gospodarstwie, gdzie dzieci od wczesnych lat są świadkami tego co się dzieje w gospodarstwie, często uczetnicząc we wszystkich tych pracach/

Wiele z tych kompetencji, jak i wiele innych, można nabyć poprzez naukę w najlepszych szkołach rolniczych w Polsce. Specjaliści, których można tam znaleźć, kształcą, przekazując całą swoją wiedzę młodym ludziom. Dzięki temu mają oni szansę na zdobycie cennych informacji i umiejętności od doświadczonych w tej kwestii osób.

W poniższym rankingu szkół rolniczych w Polsce znajdują się technika, gdyż to właśnie te placówki kształcą najlepszych uczniów w zakresie wiedzy rolniczej. Oprócz tego osoby planujące dalej rozwijać się w tej branży, bo zdaniu egzaminu dojrzałości będą miały szansę, aby podjąć dalszą edukację w szkole wyższej.

Ranking szkół rolniczych w Polsce

Poniższe zestawienie posiada placówki, które najlepiej wypadają pod względem zdawalności egzaminów kwalifikacyjnych. Znajdują się w różnych miejscach w Polsce, co pozwoli na zaproponowanie kandydatom możliwości nauki nie tylko w jednym województwie, a w niemal całej Polsce.

5. Technikum w Zespole Szkół im. A. Naruszewicza

Technikum, które uplasowało się na piątej pozycji tego rankingu, znajduje się w Janowie Podlaskim. Jest to miejscowość w województwie lubelskim. Kierunkami rolniczymi, które znaleźć można w tej ofercie edukacyjnej, są: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, a także technik hodowca koni. Oprócz tego dostępny jest także kierunek hotelarski i liczne profile licealne. W ramach mechanizacji rolnictwa i agrotroniki uczniowie przystępują do dwóch egzaminów ramach kwalifikacji ROL.02 (Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie), a także ROL.08 (Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie). Natomiast drugi profil: ROL.06 (Organizacja chowu i hodowli koni), ROL.07 (Szkolenie i użytkowanie koni).

4. Technikum im. gen. Franciszka Kamińskiego w Zespole Szkół CKR

Technikum to znajduje się w Koralewie, w województwie warmińsko-mazurskim. Uczniowie w ramach specjalizacji zdawać mogą tam egzaminy: MG.03, MG.42, OGR.03, ROL.11, TG.07, RL.22, TG.16, RL.11. Kierunki, gdzie rozpocząć można kształcenie, odnoszą się do chowu zwierząt i czynności pomocniczych weterynarii, architektury krajobrazu, a także eksploatacji systemów i urządzeń w rolnictwie. Oprócz znakomitych osiągnięć z zakresu testów kwalifikacyjnych uczniowie zyskują tam także dobre wyniki maturalne.

3. Technikum w Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych

Technikum znaleźć można w Powodowie (woj. wielkopolskie). Oferta kształcenia w tej placówce oświaty zawiera możliwość uczęszczania na zajęcia w ramach wielu ciekawych profili. Są to przede wszystkim: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik spedytor, technik architektury krajobrazu, technik weterynarii, technik geodeta, ale także: technik elektryk, technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych. Uczniowie uzyskują wysokie wyniki w nauce, a ich osiągnięcia są zauważalne w rankingach porównawczych szkół różnego typu. Jest to zasługa zarówno ich zaangażowania, jak i świetnej kadry i programu nauczania.

2. Technikum w ZSCKR im. mjr. Wł. Szcześniewskiego

Szkołą ta znajduje się w Widzewie, w Łodzi. Oferta edukacyjna tej placówki również jest bardzo szeroka. Uczniowie tej placówki oświatowej zyskują wiele wyróżnień w konkursach, a także znakomicie spisują się na egzaminach zawodowych potwierdzających ich kwalifikacje. Do zdecydowanie wyróżniających tę szkołę kierunków należy profil odnawialne źródła energii. Jest to niezwykle przyszłościowe, a zatrudnienie w tej branży znaleźć z powodzeniem można już teraz. Uczniowie znajdą również tu: architekturę i ogrodnictwo, mechanizację, gastronomię, a także kształcenie dorosłych.

1. Zespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych CKU

Miano najlepszej szkoły rolniczej w Polsce, w tym rankingu zyskuje placówka umiejscowiona w Marszewie, w województwie wielkopolskim. W kwestii techników znaleźć tu można profile, takie jak: technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik urządzeń energetyki odnawialnej, technik rolnik, technik weterynarii, technik technologii żywności. Bogata jest również oferta szkoły branżowej I stopnia: mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, ogrodnik, a także rolnik. Jest tu niezwykłe zróżnicowanie zawodów, a sami uczniowie osiągają znakomite wyniki.

(rpf) Źródło: perspektywy.pl

Udostępnij: