fbpx
KRUS: Do 31 maja podaj informacje o rocznej kwocie granicznej od przychodów z działalności gospodarczej za 2021 rok fot. Adobe Stock

KRUS: Do 31 maja podaj informacje o rocznej kwocie granicznej od przychodów z działalności gospodarczej za 2021 rok

Napisał  Maj 27, 2022

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że 31 maja 2022 roku upływa termin złożenia zaświadczenia lub oświadczenia o rocznej kwocie granicznej podatku od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2021 r.

Zgodnie z przepisami art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik lub domownik kontynuujący podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przy równoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej (współpracy przy prowadzeniu takiej działalności) ma obowiązek złożenia w Kasie do dnia 31 maja zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego albo oświadczenia, że kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekroczyła rocznej kwoty granicznej.

3.604 złotych to wysokość rocznej kwoty granicznej za 2021 rok

Przekroczenie obowiązującej kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej bądź niezłożenie zaświadczenia/oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty granicznej w terminie do 31 maja 2022 r. będzie skutkowało ustaniem ubezpieczenia społecznego rolników z dniem, do którego rolnik/domownik był zobowiązany złożyć takie zaświadczenie/oświadczenie.

(rpf) kp / Źródło: KRUS

Udostępnij: